140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА в действие – Масирани проверки на Североизток

иара в действие

Поредица от проверки извършиха инспек­тори от ИАРА-Варна по водните обекти в областта и региона, както и по пътищата за нерегламентиран превоз на риба и други во­дни организми.

В акваторията на Черно море е засечена лодка с голямо количество рапани на борда. В хода на проверката е установено, че ли­цето не притежава необходимите документи за извършване на стопански риболов. На нарушителя е съставен акт, а рапаните са върнати в морето.

Възродиха рибарниците край Фотинските водопади

След наблюдение на езеро Дуранкулак е забелязана лодка, която се оправя към бре­говете. На борда й са открити бракониерски мрежи с улов на риба и раци в тях. На нару­шителя е съставен акт, мрежите са иззети, а рибата е дарена на Зоопарк – гр. Варна.

В град Долни чифлик е проверен търго­вец, продавал риба (сребриста каракуда) от лек автомобил. Същият не е притежавал необходимите документи за продажба и пре­воз, за което му е съставен акт, а рибата е иззета.

иара в действие

***

Служители на „РК“ Свищов към сектор на ИАРА-Велико Търново са извършили про­верка на отводнителен канал Запад, в райо­на на „Сортови семена“ Свищов. Открита е заложена мрежа, която е извадена и иззета. Риба в нея не е имало.

***

След извършено наблюдение и проверка по река Дунав, русенски инспектори от ИАРА са установили рибар с лодка без валидно удостоверение за стопански риболов. Уло­веният 5-килограмов сом е върнат във вода­та, нарушителят е със съставен акт, според ЗРА.

***

Проверка по река Средецка е завършила със залавяне на бракониер с мрежа и улове­на в тях 90 кг каракуда. Рибата е предадена на Социален патронаж – гр. Ямбол. В акция­та са участвали инспектори от ИАРА-Бургас и полицаи от гр. Средец.

***

Група бракониери със серкме са открити в Трескавишкия ръкав на язовир „Ястребино“ от доброволци на ЦРОО при рутинен обход. Заловен е един от тях, иззето е серкмето, а за случая са уведомени инспекторите от ИАРА-Търговище.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ