140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Деца участваха в екоакция за почистване на язовир „Тича“

деца почистване

Ентусиазирани деца се организираха сами и про­ведоха щателно почиства­не на бреговата ивица на язовир „Тича“ в землище­то на тяхното родно село Маломир, общ. Върбица. Помощ оказаха и родители, както и еколози от Велики Преслав. Вследствие на усилията на всички беше натрупана цяла купчина полиетиленови чували, на­тъпкани с всякакви пласт­масови отпадъци.

деца почистване

Както се изразиха ня­кои зевзеци, по тези места почистване не е правено откакто е измислена пласт­масата и е въведена като фактор в бита ни. Втората част от екоакцията вече е в ръцете на други отговорни хора, които са поели ан­гажимент отпадъците да бъдат преработени и така цикълът да бъде затворен. Ако се извозят до регла­ментираните сметища в ре­гиона ще ги заровят и така работата няма да е довър­шена.

По-паметливи припом­нят, че екоакция за почист­ване на язовира беше орга­низирана от РИОСВ-Шумен през есента на 2019 годи­на, като част от кампанията на „Да изчистим България заедно“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ