140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проф. д-р Христо Бозуков е новият земеделски министър

христо бозуков

В новия служебен кабинет, излъчен от президента на Републиката Румен Радев, за министър на земеделието, храните и горите е назначен проф. д-р Христо Бозуков. Той е български политик и учен – професор-доктор в областта на селското стопанство и растениевъдството. От януари 2017 г. до 4 май 2017 г. е бил министър на земеделието и храните в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г. Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата“ и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури“.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив, а от 1986 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. – научен сътрудник I ст.

През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология“, а от 2003 г. – му е присъдено от ВАК научно звание „Старши научен сътрудник втора степен“ (доцент) по научна специалност „Растителна защита“. От 19 ноември 2014 г. е назначен на академичната длъжност „професор“.

От 2002 г. насам е заемал длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита“, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив.

Председател е на Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България.

МЗХГ игнорира двете най-големи риболовни организации

Посетете нашата Фейсбук страницаhttps://www.facebook.com/lovIribolovBulgaria/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ