140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Бъдещето на плана за отстрел на дива свиня ще се реши през лятото

план Дива свиня

На заседание на Ловния съвет, което се проведе на 9 юни в столицата, бяха приети плановете за отстрел на различните видове дивеч за следващия ловен сезон. Единствено приемането на плана за отстрел на дива свиня ще се реши през лятото, като причината е ясна – редуцираната популация на вида заради епидемията от Афирканска чума. Ловният съвет предлага на министъра на земеделието, храните и горите да измени заповедта, в която бяха позволени 3 ловни излета седмично. Предложението на специалистите е срядата да отпадне като ловен ден. Членовете на Ловния съвет взеха решение да се проведе национално съвещание, на което в разширен състав, с участието на научните среди, експерти, представители на ловните сдружения и дружини, ловни и неправителствени организации да се обсъдят проблемите при управлението на дивата свиня и да се приеме окончателно плана за отстрел. 

Айтоски дружини се отказват от лова на дива свиня, за да възстановят популацията

Припомняме, че много от ловно-рибарските дружинки в страната сами взеха решение през следващия ловен сезон въобще да не ловуват на дива свиня или съществено да редуцират броя на ловните излети, като по този начин подпомогнат възстановяването на популацията на вида. Те алармираха, че това ще доведе до спад в средствата, които сдруженията генерират и че е необходима навременна намеса на държавата, за да не изпадне във финансов колапс ловният сектор.

Членовете на Ловния съвет решиха и да бъдат изградени капани за благородни елени в района на Държавно ловно стопанство “Черни Лом“, Попово, с цел да бъдат разселени индивиди от вида в части от страната, където популацията е намаляла. Специалистите се съгласиха, че е необходимо да бъде сформирана работна група, която да разглежда бъдещото разселване на едрия дивеч.

Участниците в заседанието бяха единодушни, че изготвянето на Стратегия за развитие, както и възстановяването на професионализма, публичността и прозрачността в ловното стопанство са сред основните приоритети, предстоящи за решаване в сектора.


Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ