НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Доц. д-р Деян Стратев e новият изпълнителен директор на БАБХ

стратев директо на бабх

Със заповед на премиера Стефан Янев доц. д-р Деян Стратев е назначен на длъжността изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Със заповед на министър-председателя е освободен досегашният изпълнителен директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков, двм.

Доц. д-р Деян Стратев е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора, където защитава и доцентура по ветеринарно-санитарна експертиза.

Научната му дейност започва през 2008 година като асистент в Тракийския университет, където провежда упражнения по ветеринарно-санитарна експертиза и болести по хидробионтите със студентите по ветеринарна медицина. През 2016 година става главен асистент, а през 2020 – доцент.

Доц. Стратев специализира „ДНК методи за определяне вида на риба“ в Пизански университет, град Пиза, Италия. Има допълнителна квалификация в областта на експертизата и контрола на храни от хидробионти от Истанбулски университет в град Истанбул, Турция. Също така е преминал допълнително обучение по Ветеринарно-санитарна експертиза на храни от животински произход в Университета по ветеринарна медицина и фармация, Кошице, Словакия.

Доц. д-р Деян Стратев е автор на повече от 40 научни публикации. Владее английски език.

Александър Дунчев е новият изпълнителен директор на ИАГ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ