140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сагата с намерените малки мечета се разплита, няма незаконни действия, категорични са смолянските ловци

мечета

В периодичния печат и електронните ме­дии през последните дни широко бе диску­тиран въпросът с намерените три мечета в Смолянско. Похвално е, че всички заин­тересовани институции се намесиха свое­временно и беззащитните горски обитатели бяха спасени и настанени в Парка за танцу­ващи мечки в Белица.

Останаха неизяснени причините, довели до бедственото състояние на мечетата, и по­дозренията се насочиха към ловците, като в пространството останаха да висят недоизка­зани думи за бракониерски набези или наме­са от страна на ловци.

Непосредствено след намиране на тези мече­та от страна на ЮЦДП-Смолян в лицето на директора е разпоредена незабавна провер­ка на издадените разрешителни за лов, както и са прегледани записите на камерите. Не са установени факти и обстоятелства за бракониерски набези от страна на редови ловци или други лица.

От проведения разговор с председателя на ЛРС „Сокол“-Смолян Костадин Ман­джуков е видно, че ловците са най-заинте­ресовани от разнищване докрай на причи­ните, довели до бедственото положение на малките мечета.

Той увери, че са направени необхoдимите проверки и не са налице предпоставки за бра­кониерски набези от редови ловци, сиреч ловците нямат вина за състоянието на наме­рените мечета.

мечета

При проведения рaзговор с г-н Атанас Стоев, отговорник по лова в ЛРС „Чернатица“, с. Хвойна, община Чепеларе, се установи, че майката на двете намерени мечета в района на тяхното сдружение се е появи­ла и усилено търси мечетата си. И тук вече възниква въпро­сът кога трябва да се намеси човешкият фактор и какво трябва да се направи, за да се помогне на мечетата и се направи всичко възможно те да останат в дивата природа, където им е мястото.

Защитеният вид направи разходка из с. Арда

В близките дни, като про­дължение на мечата сага, мечка с две мечета направи разходка в родопското село Арда. Освен изнесеното в електронните медии осъщест­вих разговор с директора на местното училище г-н Федя Романов, който е и очеви­дец. Ето какво сподели той: „Мечката се появи непосред­ствено до училището с две малки мечета. Тя се разходи в училищния парк, разрови един мравуняк, похапна, като предаде един от поредните си уроци на малките мечета за „оцеляване“. Разходката на мечката предизвика интереса не само на местните жители, но и на горските власти, които се опитваха с различни сред­ства да я върнат в гората, но напразно. Мечката продължи разходката си из селото, като неотлъчно до нея бяха мече­тата. Появила се и до крава, която е сама в площ, охраня­вана от ел. пастир, но не проя­вила интерес към домашното животно. След още няколко срещи с местни жители без агресия мечката сама, а не по принуда се върнала в гората.“

Село Арда е известна ту­ристическа дестинация и хотелиерите сериозно се притесняват от това как ще се приеме от потенциалните туристи факта, че не само има мечки в горите около селото, а и че те се разхождат свободно и в селото.

Младен СИРАКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ