140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Животновъд дари теле на ловците от Симитли за отстреляна вълчица

ловен празник симитли

На поляните край храма „Св. Петка“ лов­ната дружинка в гр. Симитли организира впечатляващо тържество – за едни беше събор, за други курбан. Един истински чо­вешки празник, глътка въздух и облекчение след тежките ограничения заради COVID-19. Затихването на коронавирусната епидемия позволи на повече от 200 гости – ловци с техните семейства и приятели, да се срещ­нат, почерпят и разровят ловните спомени. Покана имаше и за ловците от дружинките в Крупник и Сушица, които също семейно бяха на поляните в Тросково.

Съборът беше почетен с присъствието на председателя на ловното сдружение „Сокол 1911“ в Благоевград Иван Васи­лев, кмета на община Симитли Апостол Апостолов, Стефан Апостолов – депутат в 44-ото НС.

Председателят на лов­ната дружинка в Симитли Йордан Филипов отдавна демонстрира не само ор­ганизационни качества при изпълнението на ловносто­панските задачи, но и осо­бено много държи чрез та­кива колективни форми да сплоти ловците от община­та в името на колегиалност­та и ловното приятелство. Затова беше отправена покана и към ловците от дружинките в Крупник и Су­шица, които също семейно бяха на поляните в Троско­во. На особена почит сред тях беше доайенът на ло­вците от общината и цялото благоевградско сдружение, 86-годишния Владимир Во­деничарски, който с мъд­ростта на годините и ловния опит е истински талисман и стратег на ловните излети и продължава активно да ло­вува. Похвална инициатива, с която се трупа самочувст­вие и се печелят нови при­ятелства. Доказателство за това е съвместно проведе­ният групов лов на хищници в края на миналия сезон по молба на животновъдите, които най-много страдат от вълчите набези в района. Тогава беше отстрелян и тартора на глутницата – 10-годишна вълчица, от младия ловец Георги Ангелов. Това беше и конкретния повод живот­новъдът Спас от Сушица да дари теле за ловния курбан. Съобщаването на този факт предизвика верижна реак­ция от парични дарения, които да бъдат оползотво­рени за реализацията на ловни идеи и инициативи. Стоян Димов дари 1200 лв. лични средства за ловни каузи. Веднага след него постъпи още едно дарение от 500 лв. от анонимен да­рител, което предизвика любопитна и одобрителна дискусия.

ловен празник симитли

Отец Спас благослови телешкия курбан в 5 казана с благодарствена литургия и пожелания за здраве и слука на ловците от община Симитли.

ловен празник симитли

Кметът на общината Апостол Апостолов връчи плакет на ловеца Стоян Трайков за неговата 80-го­дишнина и изключителния му принос в изграждането на черквата „Св.Петка“ в Тросково. С признателност и благодарност беше отбе­лязан приносът и на други ловци – за всеотдаен карач и гонач – Георги Чапкънски, за активното участие в по­дхранването – Венцислав Каровски и Иван Величков, за най-добра организация на ловните излети – Бойко Айков, за цялостни заслуги – Валентин Димов.

ловен празник симитли

Фолклорен оркестър през цялото време поддържаше доброто настроение и до късно се извиваха кръшни хора в двора на черквата. Безспорно – ловците знаят как да си направят празни­ка.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ