140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Денят на надвишаването доказва: България е надвишила възможностите на природата си

На 29 юли Глобалната мрежа за екологичния отпечатък ни информира, че на 10 юни нашата страна е надвишила възможностите на природата си да възстановява използваните ресурси. Така само три дни след Китай, един истински икономически гигант с огромен принос за замърсяването на планета, България също влиза в тази печална статистика. А самата статистика се  оповестява на 29 юли, защото тогава отбелязваме Денят на надвишаването, в който консумацията на природни ресурси от глобалната икономика  е започнала да превъзхожда потенциала на нашата планета да ги възстановява.

Трябва да се отбележи, че всяка година този ден настъпва все по-рано, като единственото изключение през 2020 г. само доказва, че в условията на пандемия световната икономика забуксува, експлоатацията на природните ресурси рязко намаля и статистиката веднага го отчете.

Данните, представяни в Денят на надвишаването, доказват в каква степен световната икономика експлоатира природните ресурси, така че да остане в рамките на възможностите на природата да се самовъзстановява. Самото надвишаване, разбира се, означава ускоряване на климатичните промени и влошаване на екологичните показатели.

Основните показатели, по които се прави изследването, са количеството на изхвърлянето на емисии от газове в атмосферата, които предизвикват парниковия ефект, както и потенциала на горските територии да усвояват въглеродния диоксид.

AEWA и адаптивното ползване на водолюбивите птици

Глобалната мрежа за екологичния отпечатък изчислява не само общото ползване на природният капацитет, но също така по държави. Най-рано през 2021 г. стряскащата дата е настъпила на 9 февруари в Катар. Логично най-голямата световна икономика – тази на САЩ, Денят е настъпил на 14 март.

На опашката – 27 декември, където този път е истинска чест да бъдеш, са островите Сао Томе и Принсипи, чиято икономика е наистина много скромна и експолоатацията на природните им ресурси минимално.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ