140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

FACE доказва: Популацията на гургулицата е по-стабилна там, където има лов (ВИДЕО)

гургулицата face

Гургулицата (Streptopelia turtur) е намаляла през последните десетилетия в Европа. Паневропейската схема за наблюдение на видовете птици (PECBMS) оценява тенденцията за популацията на вида като „умерен спад“, което означава значителен спад, но не повече от 5% годишно (PECMBS, 2019). Това се твърди в доклад на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) от 1 юли (ВИЖ ТУК).

Както може да се види на  Графика 1, през 80-те години на XX век се наблюдава рязък спад. От 90-те години нататък спадът се забавя. През последните години популацията изглежда се стабилизира, въпреки че все още намалява.

гургулицата face
ГРАФИКА – 1

Неотдавнашната оценка на популацията на европейската гургулица (EU28) я определи на около 1 980 000 до 3 440 000 гнездящи двойки. Като правило, броят на размножаващите се двойки, се мултиплицира в тройка,  за да се даде представа за размера на популацията (т.е. 1 двойка = 2 птици плюс 1 една, която не дава потомство). Това би означавало, че популацията възлиза на около 5.940.000 до 10 320 000 птици. (Графика 2)

гургулицата face
ГРАФИКА – 2

Според официални данни, подадени от страните членки на ЕС (включително и Великобритания), държавите, в които се ловува на гургулица, се представят много по-добре в опазването на вида от тези, в които ползването е забранено

От доклада става ясно, че въпреки еднаквите задължения за опазване на вида, валидни за всички държави-членки в ЕС, рестрикциите от страна на Европейската комисия в момента са насочени предимно към Франция и Испания, където популацията е намаляла най-малко (Графика 3).

Това подчертава очевидното противоречие в  отношението към другите страни, където видът почти е изчезнал или гургулиците са били по принцип малко, но успяват да докажат, че полагат усилия за опазването на гургулицата през последните десетилетия.

Така се създава усещане, че  рестрикциите са насочени към упражняването на лова, а не към спирането на тенденцията за намаляване на популацията на вида. (Графика 3)

гургулицата face
ГРАФИКА – 3

Според подадените данни от страните по Западния миграционен път, в които ловът на гургулицата е забранен, популацията на вида бележи драстичен спад. Съответно в Нидерландия, Белгия и Германия гургулиците са намалели с между 89-93%, а във Великобритания положението е още по-критично, там популацията е намаляла с цели 97%. Единствената страна, в която ловът е забранен и няма намаление на популацията е Унгария. Значително по-добре се справят държавите, в които ловът е разрешен. Във Франция и Испания намаляването на популацията е в рамките на 29-37%, докато Италия не отбелязва никакъв спад. Това е поредното доказателство, което потвърждава тезата, че ловците имат съществена роля в опазването на биоразнообразието.

Очаквайте следващата ни статия, в която ще покажем какви неимоверни усилия за опазването на вида полагат италианските, френските и испанските ловци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ