140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Кървавата жътва – необезопасени селскостопански машини погубват дивеча

кървавата жътва

Жътвената кампания е в разгара си. Прибирането на реколтата излага на голям риск дивеча и дивите жи­вотни. Обикновено жътвата бележи началото на сезона на размножаването. Комбай­ните са сред полето, а там са пернатите и тяхното потом­ство, което още не е укреп­нало. Житните и слънчогле­довите ниви и слоговете са обичайно място за пребива­ване на пъдпъдъци, фазани, кеклици, ливадните блатари и т.н. Там са и приплодите на сърните и последните котила на зайците. И всички те са под заплаха. Фирми-гиганти владеят десетки и стотици хиляди декари земя и жънат, без да оборудват машините си с плашещи устройства. Селскостопанските машини трябва да се обезопасят със съответните съоръжения за предпазване на животните.

кървавата жътва

„Всяка година в Спасителния цен­търа в Стара Загора постъпват мла­ди ливадни блатари, чиито гнезда са пострадали от комбайните или дру­гите селскостопански машини по вре­ме на жътва. Някои от малките също не са пожалени и пристигат съсече­ни – ранени или умиращи“, разказва Христина Клисурова от „Зелени Бал­кани“.

Природозащитниците, в това число и ловците, търсят начин да предотвратят щети­те и спасят дивеча и пернати­те. Трябва да се предприеме комплекс от превантивни мерки за защита, защото за­губите не са малко. Преди жътва или коситба претър­сването и прогонването на дивеча от блоковете е една от мерките и тя носи спасение. А намерените яйца могат да се съберат за доизлюпване в ин­кубатори.

кървавата жътва
Сензор на хедъра

Диалогът с комбай­нерите да се включат в кам­панията за спасяване също е от значение за намаляване на загубите. Би било хуман­но, когато видят неукрепна­ли ята и млади приплоди, да спират и да ги прогонват от пътя на машините. Звуковите способи също не са за пре­небрегване, те успешно про­гонват потенциалните жерт­ви на техниката по време на жътва. Има и нови методи, които позволяват да се минимизира заплахата за дивеча, като например по­ставянето на сензор, който се инсталира на хедъра и засича всеки признак на диво животно в полето.

Павлина Павлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ