140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловният съвет ще обсъжда Концепция за развитие на ловното стопанство

концепция

Авторски колектив в състав доц. д-р Христо Михайлов, проф. дсн. Нино Нинов и  гл. ас. д-р Стоян Стоянов разработи „Концепция за развитие на ловното стопанство в България“. Идеята за създаването на тази Концепция е лично на министъра на МЗХГ проф. Христо Бозуков, който поръчва на катедрата по „Ловно стопанство“ към ЛТУ да се разработи визия за развитие на ловното стопанство, като молбата му е това да стане в ускорени срокове до края на мандата на служебния кабинет. Ето защо, се сформирана работна група, чийто състав е съгласуван с министъра, която в рамките на три седмици, с много срещи и консултации, включително видеоконферентни разговори със специалисти от различни области, успява да изготви тази Концепция. Този документ не е затворен, на 5 август предстои неговото обсъждане в Ловния съвет.

Текстът на Концепцията за развитие на ловното стопанство в България можете да видите ТУК

За повече информация по темата четете коментар на единия от създателите на Концепцията доц. д-р Христо Михайлов в бр. 31 на в. „Наслука“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ