НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Забрана на гургулиците в Западна Европа! У нас ще се ловуват при строги изисквания

Гургулица

Екипът на НЛРС “Съюз на ловците и риболовците в България” участва в уебинар организиран от FACE, на който стана ясно, че Европейските институции налагат все по-строг контрол върху лова на гургулиците. Европейската комисия е изпратила препоръки до държавите от Западния миграционен път, в които все още се ловува на вида (Франция, Испания, Португалия и западната част от Италия), като ги е уведомила, че ще стартира наказателни процедури срещу тях, ако ловуват гургулиците през следващия ловен сезон. Изправени пред подобна забрана и под натиска на ЕК, страните от Централно-Източния миграционен път, сред които и България, предложиха промени, които да намалят отстрела на гургулица с цел да не се стига до мораториум и последващи наказателни процедури.

Карта на Европа - гургулица


България и Централно–Източният миграционния път

България попада в Централно – Източния миграционен път на гургулиците, в който също се предвиждат рестрикции по отношение на ловуването на вида. Министерството на земеделието, храните и горите публикува проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, в който се предлага да бъдат намалени ловните дни  за гургулиците от два седмично на един (неделята отпада като ловен ден), както и да бъде намалена дневната норма за отстрел от 10 на 8 индивида. Според оценките на експертите на министерството, така популацията на гургулицата ще остане стабилна, отчитайки и страничните фактори като химизацията на земеделското стопанство и нарушаване на местообитанията. Това е единственият начин, по който държавата ни може да гарантира, че ползването на вида през следващия ловен сезон ще бъде намалено с 50%, което е изрично изискване на Европейската комисия. С предложението се цели да се намали ловният натиск върху вида, без съществено да се засегнат интересите на ловците, пише още в проекта.

FACE доказва: Популацията на гургулицата е по-стабилна там, където има лов (ВИДЕО)

Загуба или първа спечелена битка

Всъщност “загубата” се оказва “спечелена битка”, защото по Западния миграционен път ловът на гургулица няма да бъде допуснат от ЕК. В източните региони на Италия, които попадат в Централно-Източния миграционен път, ще бъдат разрешени само 2 ловни излета на ловец за целия ловен сезон, а дневната норма ще бъде намалена до 5 птици. Простата сметка показва, че там един ловец може да отстреля до 10 птици за целия сезон.

забрана гургулиците
Както се вижда от графиката, ловният сезон на гургулица у нас ще позволява провеждането на 18 ловни излета. Трябва да уточним, че на практика те са около 8, тъй като видът не се среща на територията на нашата страна след средата на месец септември

Освен намаление в квотите, европейските чиновници поставят и други условия на държавите членки.  Те трябва да създадат система за своевременно отчитане на отстрела, която да гарантира постоянен контрол и прекратяване на лова при достигане на максималната квота през следващите ловни сезони. Европейската комисия е категорична, че бъдещо ловуване на гургулица ще е възможно само ако държавите членки незабавно започнат да извършват ежегоден мониторинг на вида, целящ да установи големината на гнездящата му популация, както и да извършат редица научни изследвания, които да дадат информация за популационните параметри, за които липсва информация по нашия миграционен път, но са изключително важни за разработването на адаптивния механизъм за устойчиво ползване на вида.

В тази връзка НЛРС “Съюз на ловците и риболовците в България” подписа договор с австрийската компания “Hunter & Co”, която поддържа приложението MyHunt. В него ловците ще могат да отчитат отстрела си, както и да отбелязват наблюденията си върху състоянието на ловностопанските райони, местообитанията и дивеча.  ЕК е категорична, че ловът на гургулица ще е възможен само ако ловците участват активно в дейности по подобряване на местообитанията, насочени конкретно към вида, като засаждането на ивици с дървесно-храстова растителност в интензивните земеделски райони, засяването на тревни смески, семената от които да служат за храна на вида през целия гнездови период, както и създаването на водопоища и подхранване.

Липсата на действия води до забрана

В съседна Румъния ловът на мигриращ дивеч беше забранен, защото румънските ловци не извършват мониторинг. От това се възползваха зелените организации, които заведоха и спечелиха дела срещу сродната ни организация в северната ни съседка.

Опазване в интерес на бъдещето

В тази връзка Националната организация се обръща към ловците с призив да се  включат активно в процесите по подобряване на местообитанията и опазването на гургулицата още в идните месеци, да отчитат коректно отстрела, както и да извършват мониторинг,  чрез който да се попълнят знанията за вида. Така ще имаме аргументи и ще защитим този вид лов за нас и нашите внуци!

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ