НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Национално съвещание на Съюза: Ловната общност с предложения за дивата свиня

Съвещание за дивата свиня 2021

Национално съвещание на тема ”Стопанисване на дивата свиня в условията на Африканската чума по свинете” се проведе в Хисаря по инициатива на НЛРС-СЛРБ, на което присъстваха 78 председатели и специалисти по лова на ловно-рибарските сдружения. Форумът се състоя в навечерието на заседание на Ловния съвет в раширен състав, което е планирано за 5 август и на него ръководството на Съюза ще изрази общата позиция, около която се обединиха участниците в националното съвещание.Гости на събитието бяха д-р Даниел Денев, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Българската агенция по безопазност на храните и инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” към Изпълнителната агенция по горите.

Ситуацията в страната – спад в отстрела на дива свиня с над 40%

Обобщените данни за ситуацията в ловно-стопанските райони на всички сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ представи експертът в направление „Лов” към Националната организация Стилиян Герасков.Той отчете, че спадът в запаса на дивата свиня в сравнение с 2019 г. е 43,2%, като подчерта, че данните за 2020 г. са на база експертни мнения, тъй като заради Covid–19 таксация е провеждана само на отделни места в страната. Два пъти е по-нисък отстрелът през 2020 година, в сравнение с 2019, а с предходни години 2,5 пъти за територията на страната.

Запас и ползване на дива свиня
Запас и ползване на дива свиня

Герасков показа и две карти, които са предоставени от БАБХ и отразяват положителните и отрицателните случаи на АЧС при диви свине през ловните сезони 2019 – 2020 и 2020 – 2021 г. Те дават ясна представа за миграцията на дивите свине, която се наблюдава на територията на страната – движението на животните е от север на юг и от изток на запад, като единствено Западна България и Рило-Родопския масив остават засега слабо засегнати от болестта.

Съвещанието започна с изнасяне на доклади за актуалната информация за запасите и тенденциите в отстрела на диви свине в различни региони от страната. Представиха ги специалистите по лова на сдруженията в Шумен – Стоян Стоянов,  Троян – Сашо Василков, Бургас – Невен Каравасилев, Монтана – Александър Георгиев, Хвойна – Атанас Стоев и София Юг – Иван Маринов. 

Експертите на Съюза говорят – Ситуацията с дивата свиня в страната е драматична

Презентации с нови данни на тема: „Актуална информация за разпространение на Африканската чума по свинете в Европа и България” и „Инфлуенца по птиците” представи д-р Денев.

Мерки за запазване и възстановяване на популацията на дивата свиня

Последва дискусия, на която бяха набеляза конкретни мерки за запазване и възстановяване на популацията на дива свиня. Така на заседанието на Ловния съвет ще бъде предложено да отпадне третият ловен ден (сряда) за групово ловуване на дива свиня от седем последователни, а цената на разрешителното за индивидуален лов на дива свиня да се увеличи на 30 или 50 лв. Разрешаване на подхранването на дивата свиня на цялата територия на страната, без ограничение в количествата фуражи, както и разселване на дива свиня в регионите, където запасите ѝ са силно занижени, предлагат още ловните специалисти от системата на НЛРС-СЛРБ. Представителят на БАБХ Даниел Денев обаче обясни, че първото предложение не кореспондира с европейските регулации за борба с болестта, а второто е дискусионно, но може да се обсъжда.

Сдруженията да имат свободата сами да определят начина и интензитета на ловуване в ловностопанските райони,  които стопанисват, съобразно моментната ситуацията с дивата свиня и разпространението на Африканската чума в тях.  Необходимо е 30% от вноската за стопанисване на дивеча, отчислявана към ИАГ, да остава в ловните сдружения, като средствата да бъдат насочени за развъждане на дивеч. Неотложни задачи са ограничаване на сечта и други горскостопански дейности, които водят до безпокойство на дивеча в местата, характерни за размножаване на дивеча;  активната борба с бракониерството и по-строги наказания за нарушителите на закона – лишаване от право на лов за период от най-малко 10 години. Държавата да финансира мерките за биосигурност – комплекти за пробовземане, площадки за първична обработка, ями за СЖП, хладилници, дезинфекционни материали, оборудване за дезинфекция, както и за транспорт на отстреляните животни, настояват още ловните специалисти.

Решено бе да се предложи отпадане на норматива от три ловни излета за една планирана за отстрел дива свиня; да не се изисква придружител от ДГС/ДЛС по време на групов лов на хищници; да се увеличи цената на разрешителното за групов лов на хищници от 1 лв. на 20-60 лв., а средствата, изплащани за отстреляна дива свиня по време на индивидуален лов, да се превеждат от ДГС/ДЛС по сметка на сдружението и да се изразходват за закупуване на жив дивеч за разселване.

НЛРС-СЛРБ призова за етика в лова

инж. Васил Василев - председател на УС на НЛРС-СЛРБ
инж. Васил Василев – председател на УС на НЛРС-СЛРБ

Председателят инж. Василев препоръча ловците да се възползват от възможността стопанисващият дивеча сам да определя правилата за ловуване на вида. В тази връзка НЛРС-СЛРБ призовава в предстоящия сезон за групов лов да се обмислят включително решения излетът да се преустановява при отстрел на две диви свине и да не се стреля по зрели индивиди – мъжки и женски, а само по приплоди. Ясна рамка относно ползването на дивеча във всеки ловностопански район може да се определи с решение на УС или Общо събрание на всяко сдружение.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ