140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От тази седмица важат новите правила в лова на гургулица

гургулица

На 17 август в Държавен вестник бе публикувано Постановление № 280 от 13 август 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Съгласно него  груповото и индивидуалното ловуване на гургулица ще се извършва в събота и в дните, обявени за официални празници. Това означава, че ловните излети на гургулица са редуцирани от 2 на 1 седмично, както и е намалена отстрелната норма от 10 на 8 броя птици. По линия на организирания ловен туризъм максималния брой за ден да е 24 броя, като до настоящия момент е бил 30 броя.

С постановлението на Министерският съвет се изменя и допълва Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча с цел да се гарантира устойчивото стопанисване и защита на гургулицата в Република България. По този начин се следват мерките, заложени в Международния план за защита на този вид дивеч, като се отчита особеното значение на страната ни за популацията на гургулица.

Бележка
Разрешително за индивидуален лов

Отново припомняме, че това няма да доведе до промяна във вида на разрешителните за лов, защото в тях така или иначе не се вписват броя излети, а само периода, за който то важи. Промяната в дневната норма също няма да е проблем, защото тя се вписва на ръка от попълващите разрешителното.

Цената на разрешителното за групов лов се определя, като броят на ловците се умножи по 10, а валидността му е  за 1 ловен излет. Цената за индивидуален лов също е 10 лв., но разрешителното може да е с по-голяма давност, обикновено се издава до края на календарния месец, като за месец август е до 29-и.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ