140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ВАЖНО! Промяна в броя на излетите и отстрелната норма за гургулицата прие Министерския съвет

норма гургулицата

На заседание на Министерския съвет, което се проведе на 12.08.2021 г., беше прието предложението на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, да бъдат редуцирани ловните излети на гургулицата от 2 на 1 седмично, както и да бъде намалена отстрелната норма от 10 на 8 броя птици. По линия на организирания ловен туризъм максималния брой за ден да е 24 броя, като до настоящия момент е бил 30 броя.

Забрана на гургулиците в Западна Европа! У нас ще се ловуват при строги изисквания

С постановлението на Министерският съвет се изменя и допълва Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча с цел да се гарантира устойчивото стопанисване и защита на гургулицата в Република България. По този начин се следват мерките, заложени в Международния план за защита на този вид дивеч, като се отчита особеното значение на страната ни за популацията на гургулица.

Това няма да доведе до промяна във вида на разрешителните за лов, защото в тях така или иначе не се вписват броя излети, а само периода, за който то важи. Промяната в дневната норма също няма да е проблем, защото тя се вписва на ръка от попълващите разрешителното.

Въпреки че решението  е прието на заседание на Министерски съвет, то все още не е валидно, защото не е публикувано в държавен вестник. Това се очаква да се случи в началото на следващата седмица. До тогава ловците ще могат да излизат на лов за гургулица и в събота, и в неделя, като отстрелната норма ще е 10 птици. След публикуването му в държавен вестник обаче, ловците ще могат да излизат на лов само в събота, като дневната норма ще бъде 8 индивида на излет. За другите разрешени за лов видове промяна няма:  пъдпъдък – до 15 броя на излет, до 10 броя гривяк, до 10 броя горски бекас и до 10 броя обикновена бекасина.
Напомняме, че за дребен местен и пернат дивеч важат два вида разрешителни – за групов лов и за индивидуален. Цената на разрешителното за групов лов се определя, като броят на ловците се умножи по 10, а валидността му е  за 1 ловен излет. Цената за индивидуален лов също е 10 лв., но разрешителното може да е с по-голяма давност, обикновено се издава до края на календарния месец, като за месец август е до 29-и.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ