НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

FACE мобилизира европейските ловци за протест пред европейските институции

вицепрезидент василев европейските

На проведената Генерална асамблея на Федерация на европейските ловни асоциации (FACE) в Будапеща, Унгария беше взето решение за мобилизирането на над седемте милиона ловци в Европа да излязат на протест срещу европейските политики, нанасящи сериозни вреди на общността.

В изложението си пред делегатите президентът на FACE  Торбьорн Ларшон обяви, че от FACE планират активни действия през септември 2022 година, като добави и че е създадена работна група, която да следи за организацията и провеждането на протеста. “Трябва да покажем на Брюксел силата на европейския ловец и да отстоим ролята си в обществото” – обяви пред делегатите Ларшон.

Председателят на НЛРС-СЛРБ е преизбран за вицепрезидент на FACE

На събитието, на което присъстваха председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и експертът “Международно сътрудничество” Кристиян Попов, бяха обявени и основните проблеми, повод за недоволството на ловците.

ПОЛИТИКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ЗАБРАНА НА ЛОВА НА МИГРИРАЩ ДИВЕЧ


Забраната на лова на гургулица в Западна Европа, намаляването на ползването с 50% на вида в Източна Европа и неразбирането на ролята на ловците в опазването на мигриращите видове от страна на  Европейските институции.

ЗАБРАНАТА НА ОЛОВОТО В МУНИЦИИТЕ

Европейската агенция по химикали (ЕCHA) предложи пълната забрана на оловото в ловните муниции, като предложението на институцията е продажбата и употребата на оловни муниции да бъде изцяло спряно след 5-годишен транзитен период. За оловните патрони, предназначени за карабини, транзитният период е още по-къс, едва 18 месеца. На този етап единствената отстъпка, която предлагат от ЕCHA, e възможност за използването на оловни муниции в спортната стрелба, но при минимално отделяне на оловни сачми в природата.
По този проблем беше споделен и напредъка по 3-те становища подадени от FACE (подготвени с участието на НЛРС-СЛРБ), едно от които използва международна анкета, на която отговориха над 18 000 ловци, част от които българи.

ЛОВЪТ НА ЕДРИ ХИЩНИЦИ

Последните данни показват, че повечето популации на едрите хищници в Европа са стабилни или се увеличават. В следствие от това възникват и  много конфликти между хората и хищниците. Ползването, схемите за обезщетение за нанесени щети, правният и природозащитен статут на тези видове, както и съжителството човек-хищник са основните теми на дискусия по този проблем. FACE защитава позицията, че ловецът е основен регулатор на хищниците и неговата роля е от изключителна важност в запазването на стабилни екосистеми в Европа.

УРБАНИЗАЦИЯТА

Преместването на хората от селата в градовете е световна тенденция, която пряко се отразява на природата и местообитанията на дивеча по света. Това засилва ролята на ловните организации в опазването на стабилността в екосистемите и регулацията на хищниците, чиито популации се увеличават постоянно (пример: чакал).

По време на асамблеята беше  преизбран президентът на организацията Торбьорн Ларшон, като беше приета и обща позиция на членовете на FACE за подкрепа на соколарския лов.  В края на събитието беше гласувана и кандидатурата на ловната организация на Северна Македония за членство, която не беше одобрена.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ