140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Финал на кампанията в ЛРС-Попово с 280 яребици

разселване лрс-попово

Тазгодишната лятна кампа­ния по разселване на дивечо­ви птици в ЛРС-Попово завърши с разселване на 280 яребици. Избрани бяха най-подходящите територии в землищата на 20 села, почти половината от членуващите в състава на сдружението 41 ловно-рибарски дружини.

Птиците са 90-дневни, за­купени от стопанство „Сините камъни“ в Сливен на фирма ,,Сокол-БЛРС‘‘ и извозени със собствен транспорт. Основни­ят ангажимент по доставката и извозването по селата са понесли ловните надзиратели Георги Николаев и Стефан Бо­янов. Ръководителят на сдру­жението Петър Петров се е заел със справедливо разпре­деление на птиците и също е участвал в разселването.

Най-много – 25 яребици – са получени в дружината на с. Са­дина, 20 птици са са отишли в с. Ломци, по 15 са доставени в дружините на селата Светлен, Посабина, Паламарца, Медо­вина, Кардам, Еленово. Други 13 дружини са получили по 10 яребици. Птиците са много жизнени и добре укрепнали, приспособили са се към дива­та среда без особени пробле­ми. Транспортни загуби няма.

От общо 280 яребици 200 са закупени със собствени сред­ства, а 80 са по Националната програма за разселване на ди­веч на НЛРС-СЛРБ.

Припомняме, че през мина­лия месец ЛРС-Попово разсели­ и 1400 фазана на 90-дневна възраст, които бяха закупени и извозени на два транша от Русенското стопанство. От тях 1000 са по договор и още 400 по Националната програма на НЛРС-СЛРБ. Тогава по опре­делена бройка птици (според членския състав) получиха всичките 41 дружини в състава на сдружението.

Известно е какви пораже­ния нанесе върлуващата през последните две години АЧС в Северна България. Попула­цията от дива свиня намаля драстично, не е ясно какъв сезон предстои по отношение на груповия лов. Поповските ловци намират утеха в лова на фазани, който и без друго е харесван и практикуван. При липсата на диви свине все по­вече хора от състава на сдру­жението търсят алтернативи. Впрочем с хищниците също имат ангажименти и го правят добре. Поповчани са сред пър­венците по отстрел на чакали в състава на Националната организация.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ