140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

бракониер застрашени видове

При съвместна акция на представители на ОД на МВР Разград и Държавно ловно стопанство „Воден–Ири Хисар“ е задържан бракониер с инициали Р. К. При проверка в дома на нарушителя, разпоредена от Районна  прокуратура Разград,  са открити замразени трупове и препарати на над 20 вида  защитени птици и бозайници. Сред тях има видове, приоритетни за опазване в Европа, като малък креслив орел и вечерна ветрушка; включени в Червената книга на България видове като видра, белоопашат мишелов, малък корморан, тръстиков блатар, също защитени видове като земеродно рибарче, черешарка и папуняк, както и части от незаконно отстреляни благородни елени. Целта най-вероятно е била препариране за извършване на незаконна търговия.

Щетите, нанесени от бракониера, се разпростират и извън границите на страната ни, защото много от убитите птици с голяма вероятност са от мигриращи популации от други европейски страни. Затова за случая са информирани и европейски природозащитни организации и международни институции.

бракониер застрашени видове

„Не сме очаквали, че подобно варварско, масово избиване на застрашени видове може да се случва в България – коментира Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП. – Подобни действия могат да доведат до изчезването завинаги на даден вид от страната ни. Нямаме скорошни данни за сигурно гнездене на вечерната ветрушка, например, и може да се окаже, че този човек е застрелял някоя от последните двойки в България. Случаят предизвиква огромна тревога сред колегите ни в Европа, с които работим съвместно за опазването на тези видове.”

А Кирил Колев, директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ заявява следното.

„Лицето Р.К. е известно в цялото Лудогорие с бракониерските си прояви, но досега не беше залавян. При предприетите претърсвания на района бяха открити два трупа на убити благородни елени. Имаме съмнения и за други убити животни, но това ще можем да твърдим със сигурност когато и ако открием останки от тях. Определям случилото се като вандалски акт и престъпление спрямо живата природа. Не на последно място, бракониерството обезсмисля години целенасочен труд на поколения ловни специалисти и краде биоразнообразие и жива природа от нашите деца!“  

Според Наказателния кодекс на Република България „Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 1 000  до 5 000 лева и с компенсиране на нанесените щети”. По случая е образувано досъдебно производство и тече разследване.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ