140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отрасли амури заживяха в язовир „Батак”

батак амури

Често, когато става дума за язовир „Ба­так“, се отбелязва намалялата рибна по­пулация и нуждата от освежаване на тази родопски красавец. Е, това стана факт през тази есен. Първо в язовира бяха пус­нати над 5 хиляди бели риби, а при ско­рошна акция доставиха общо 630 кг бели амури. Рибите са отрасли докъм кило всяка и са доставени от рибно стопанство „Шестица“ в Казанлък. Понесли са добре перипетиите по извозването и загуби не са допуснати. Даже бързо са се адаптирали в новата среда.

батак амури

Цялата кампания по зарибяването на язовира е подпомогната от много органи­зации и физически лица. Нека отбележим някои от най-активните.

Зарибяването бе подкрепено от:

*ЛРС-Велинград – със средства от изда­ване на риболовни билети и други сред­ства

*Off road club 4×4 Велинград

*Сдружение „За Стара река“

*Риболовно сдружение „Нилет“ – със средства от издаване на риболовни биле­ти и други средства

*Сдружение „Олимпик 2002“, гр. Плов­див

*Fishingzone.bg и vuk.bg

*Валентин Жеков

Има и други спомоществователи, които са предпочели да запазят анонимност. Пуснатите в язовир „Батак“ бели амури може и да не променят съществено рибна­та популация, но това е пътят – със зарибителни акции от хора и организации, ми­леещи за нашата природа. Отчисленията от издаваните риболовни билети, каквито са законовите изисквания, също да отиват по това направление.

***

Припомняме, че в началото на годината излезе заповед на земеделския министър с цял поменик от реки и язовири, опреде­лени за зарибяване с отчисления от съ­браните средства от риболовни билети. Колко ли от тях се оказаха сред печелив­шите. Твърде малко…

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ