НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Стопанство „Нишава“ отново „замириса“ на риба

ремонти нишава

Където е текло пак ще тече! Измина малко повече от година, откакто по решение на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ фирма „Сокол-БЛРС ЕООД сключи договор с наемател за пъстървово стопанство „Нишава“. И ето че в средата на ноември стопанството край Годеч ни посрещна в доста по-приветлив вид. Укрепена е земнонасипната дига на основния басейн, в него са построени наколни беседки, цялостно е реновирана водопроводната система, вървят ремонти в хотелската част (бившата хижа).

Бяхме тук точно преди година, когато видяхме полуизточени басейни, а някои и направо сухи. В един от жабунясалите рибарници се въртяха последните 3-4 пъстърви, колкото да напомнят, че това все пак не е мочурище, а рибовъдно стопанство. И то не какво да е!

За миналата слава на „Нишава“ е говорено и писано много. Достатъчен е фактът, че в най-добрите години от тук са излизали по 1 милион риби за зарибяване и за пазара. Запазена марка на стопанството е дъговата пъстърва. Функционирал е затворен цикъл за производството ѝ – от поддържането на основно стадо, през риболюпилнята до угоителните басейни. Силата на „Нишава“ е била в осигуряването на зарибителен материал за цялата страна.

ремонти нишава

Настоящият наемател Венцислав Гигов има малко по-различни планове. Започва възстановяването от хотелската част и подготвя водоемите за атракционен любителски риболов. В отрасните басейни вече се отглеждат няколкостотин пъстърви, предстои зарибяването на основните водоеми и с шаран, бял амур, толстолоб.

Намеренията на Гигов са да ги отвори заедно с хотелската част от напролет, когато събуждащата се природа би трябвало да доведе посетители. Наблизо има и исторически забележителности, а сградата на първото училище в Годеч от 19 век е в самата територия на стопанството. Близостта до столицата прави района изключително подходящ за уикенд туризъм. При успех по-нататък наемателят планира да прехвърли усилията си върху възстановяване на пъстървовото производство и затваряне на цикъла.

Още когато се залавя с „Нишава“, наемателят знае, че няма да му е лесно. В изминалата година се изправя и пред неочаквани проблеми, но нито за момент не спира дейностите. Чака го още много работа. Личи обаче амбицията му да довърши започнатото, а първите резултати вече са налице.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ