НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Въвеждат сертификат за деактивиране на огнестрелно оръжие, таксата е 20 лева

пушки деактивиране

Нов сертификат въвежда държавата за деактивиране на огнестрелно оръжие. Таксата за издаването му е 20 лева. Нововъведението  бе прието на последното заседание на  Министерски съвет  в сряда /24 ноември/ и влиза в законова сила от деня на публикуването му в Държавен вестник.

Новата такса става възможна, след като бяха приети изменения и допълнения на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Тази дейност преди се извършваше по стария  Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства и правилникът за приложението му със заповед, издавана  от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция”.

„Сега вече това деактивиране става по силата на регламент. Има осигурени бланки и система – обясни за SLRB.BG началникът на сектор КОС към ГД „Национална полиция” Емил Ангелов, който е ловец и член на УС на НРЛС-СЛРБ. – Последната фаза от процедурата предвижда национално отговорен огран да удостовери дейностите по деактивацията на оръжието с набиването на уникален номер върху оръжието и издаванено на сертификат срещу внесена такса от 20 лева.”

Специалисти от оръжейния бранш обаче алармират за проблем, който макар и често технически още не е решен. Регламентът посочва „Национално отговорен орган”, като има предвид нещо като Агенцията за технически надзор. В Чехия, например, имат такъв орган, който проверява и нанася съответната уникална маркировка, която е различна от номера на оръжието.

И сега всеки оръжеен майстор, който има разрешително за извършване на ремонтни дейности, може да направи необходимото, за да деактивира оръжието, но няма кой да провери дали неговата работа отговаря на регламента и да удостовери това с уникален номер.

Функциите по контрола сега се вменяват на служителите в КОС от Районните полицейски управления, но те на се национално отговорен орган и това малко противоречи на регламента, призна Ангелов и казва, че има потребност деактивирането на огнестрелните оръжия да се „пипне” още малко по отношение на регламента.

Преди години е имало разговори с Института по металознание към БАН, с института към МО, но така и не се е стигнало до договореност и краен резултат.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ