140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ясно е кога и как ще се ловува по коледните и новогодишните празници

коледните и новогодишните празници

Изпълнителната агенция по горите издаде заповед, с която се определят ловните дни по коледните и новогодишните празници в края на тази година. Тя е издадена на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

 Ловуването по време на коледните и новогодишните празници да се осъществява при следния график:

На 24.12.2021 г. – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

на 25.12.2021 г. – водоплаващ дивеч;

на 26.12.2121 г. – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

на 27.12.2021 г. – водоплаващ дивеч;

на 28.12.2021 г. – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

на 1.01.2022 г. – водоплаващ дивеч;

на 2.01.2022 г. – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

Графикът не се отнася за ловуване по линията на организирания ловен туризъм.

При време на ловите излети е необходимо дружините да спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и другите нормативни документи по лова.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ