НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Каква е цената за работниците и компаниите при тотална забрана на оловото в мунициите

оловото мунициите

При положение, че почти пълната забрана на употребата на олово в мунициите влезе в сила без необходимия преходен период, социално-икономическото въздействие върху индустрията за производство на оръжие и муниции, както и свързаните с нея сектори, ще бъдат изключително тежки: според оценките на някои специалисти те може да достигнат до 4 млрд. евро и може да бъдат загубени повече от 16 хил. работни места. Допълнителните финансови загуби от този срив за Европейската икономическа зона се изчисляват на до 1.4 млрд. евро.

Когато се стартира радикална реформа, която ще промени изцяло дадена индустрия, от изключително значение е изготвянето на предварителна точна оценка и предоставянето на необходимото време за намаляване на негативния икономически ефект. Ефектът от предвижданите промени ще се усети от над 10 млн. души, които ползват муниции и харчат до 20 млрд. евро годишно.

За съжаление Европейската агенция по химикали (ECHA) подцени тези два аспекта, което означава, че ако бъде въведена забраната за ловни муниции в съответствие с предвижданите към момента условия и времеви рамки в изготвеното предложение, ние може да очакваме сериозни негативни социално-икономически последствия за производителите на муниции и оръжия, ползватели и европейското общество като цяло.

С цел постигане на съответствие с предлаганите рестрикции ще са необходими години на  задълбочени проучвания за представителите на индустрията. Общото мнение на компаниите е, че ще бъдат необходими 10 години за пълно преминаване към предвижданите забрани на оловните  муниции, ако искаме да избегнем негативни икономически последствия.

За индустрия, която годишно регистрира приходи от приблизително 6 млрд. евро и осигурява работа на приблизително 22 хил. души, прекалено ранното въвеждане на ограниченията ще застраши поне половината, ако не и по-голям дял от печалбата на производителите. Несигурността за заетите в бранша също ще нарасне с подобна застрашителна сила. Също така 20% от бизнесите, свързани с индустрията, най-вероятно ще прекратят дейността си.

Производителите на оръжие, които продават продукцията си предимно на европейския пазар, са изправени пред най-голям риск, тъй като за много от тях опасността от фалит е най-висока.

Големите производители може да са в състояние да се фокусират върху експорта и да заменят оловото в по-кратки срокове, но средните и малките предприятия, които са гръбнакът на европейската икономика и представляват 99% от всички бизнеси в ЕС, ще започнат да страдат истински щом техният пазар изчезне.

Сериозните негативни последствия от забраната няма да подминат специализираните магазини, мрежата за доставки и клиентите: общо 200 дистрибутора, 14000 търговци на дребно и 300 000 в Европа, чийто бизнес е изцяло или частично зависим от ловната или спортната стрелба.

За производителите на муниции времето не е единственият фактор от първостепенно значение. Както е видно от проучване на Асоциацията на европейските производители на спортни муниции, проведено сред нейните членове, подходът на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) игнорира факта, че качествата и предназначението на мунициите се определят от всички техни компоненти и са проектирани с точно определени балистични цели, като специално внимание се обръща на зоната на поразяване. Замяната дори само на един компонент в това уравнение задължително води до ново проектиране на цялостния патрон. Именно затова е необходимо повече време с оглед на нуждата от проектиране, разработване и продажба на достатъчни количества муниции, за да се задоволи сегашното ниво на търсене.

Много малко производители могат да заменят техните оловни продукти в кратък срок ( до 3 години). Повечето могат да се справят с тази задача в рамките на 10 години, а някои дори няма да успеят да ги заменят въобще, особено с оглед на липсата на достатъчно точна алтернатива на патроните със странично възпламеняване в калибър .22.

Въпреки изброеното дотук, други увеличаващи риска фактори, са били нагло игнорирани, в това число недостига на суровини като директни алтернативи на оловото. Това се отнася най-вече за бисмута и волфрама: докато Анекс Д от Доклада на EСНА твърди, че и двата метала са евентуални алтернативи на оловото в мунициите. Залежите и на двата метала не са особено големи и към момента, затова и за тях вече се търсят алтернативи.

Калаят и стоманата, предложени като алтернативи на оловото при куршумите и сачмите, се внасят в много големи количества от Китай. Това създава зависимост на пазара в ЕС от суровина извън рамките на Съюза.

Именно този вид несъответствия разкриват най-сериозната пробойна в сегашния доклад на EСНА: ако предложената промяна влезе в сила, без да са направени нужните корекции, цената, която ще заплатят ловните и спортни общности, както и Европа като цяло, ще бъде твърде висока.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ