140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Официално! България има нов национален рекорд от трофей на сръндак

трофей сръндак

По време на Световното ловно изложение „В едно с природата”, което се проведе през миналата година в Будапеща, оценителна комисия от Международния съвет по лова и опазване дивеча (CIC) оцени трофея от сръндак, добит,в началото на 2020 г. в ДЛС-Тервел.

трофей сръндак

Експертите дадоха оценка от 214,9 точки, което официално потвърждава, че България има нов национален рекорд. Предварителната оценка в България беше 232,12 точки, докато колегите им от CIC му дадоха с около 17 по-малко основно заради намаляване на теглото на трофея вследствие на изъхване през месеците след отстрела.

Припомняме, че животното бе отстреляно от Ярослав Дончев, който е ловец от над 10 годи­ни. Ето какво разказа той тогава.

трофей сръндак

„В онзи паметен ден ловият водач каза, че имало един интересен селекционен сръндак, който било добре да бъде отстрелян. Сръндаците са териториални животни – отстрелването му щеше да позволи на неговото място веднага да се настани мъжки с по-добри генетични заложби, кой­то щеше да създаде по-качествено поколение. Тръгнахме рано сутринта и към 4,30-5 ч. бяхме вече в района, избран от моя водач за днешния лов на ход. Оставихме джипа на около 150 м от мяс­тото, откъдето щяхме да започнем лова. Беше ни­ва, един от ония чеири, както местните ги наричат – ниски равнинни пространства в суходолия, заоби­колени от гори, пълни с живот.

трофей сръндак

Ловният водач започна да сканира нивата с бинокъл за излязъл на паша дивеч. Погледнах към завоя и аз и забелязах точно в този по-близък край задната част на животно. В това време сръндакът с бързи крачки взе да се придвижва към пояса. Прицелих се, но между мен и животното застанаха малките клонки на разлистваща се туфа храсти. Направих крачка вдясно, като едновременно преместих триногата. Погледнах отново, но животното продължаваше да стои зад храстите. Тогава взех пушката, направих нова крачка вдясно вече без триногата и се опитах бързо да го прихвана на цел. Животното се движеше нетипично за сръндак, по-скоро с походка на благороден елен. Почувствах, че съм се прицелил много добре. Имам немалък опит, натрупан от честите ми излети в моя край в един от любимите ми видове лов – на хищници, и може би той ми помогна в този решаващ момент да изпитам нужната увереност.

Натиснах спусъка и видях, че животното се скри. Бързо закрачих – разстоянието беше около 70 м. В първите секунди бях шокиран. От първия миг знаех, че този трофей ще е новият нацио­нален рекорд, бях уверен в това!”

трофей сръндак

Въпреки намалената оценка, този трофей е със значително повече точки от предишния национален рекорд, който е с оценка от 191 точки по CIC.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ