140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ТЕЦ „Бобов дол“ замърси три реки

тец бобов дол замързяване

По сигнал за замърсяване на река Струма експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион“ – Благо­евград, заедно със своите колеги от регионалните служ­би по околна среда и водите в Благоевград и София, са извършили незабавна проверка. След обход е установе­но, че източник на замърсяването е ТЕЦ „Бобов дол“. В малката река Разметаница са изхвърлени води с високо съдържание на замърсители. От там са попаднали в река Джерман, а чрез нея – и в Струма. По принцип има разре­шение за заустване на пречистени отпадни води от Цен­тралата в река Разметаница, но в случая става дума за нерегламентирано замърсяване.

По този повод и във връзка с други подобни екоинциден­ти, Изпълнителната агенция по околна среда към Минис­терството на околната среда и водите (МОСВ) преразглеж­да комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“. Ще се въведат нови, по-високи изисквания, за да има гаранции, че нормите ще се спазват. В тази връзка вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов посети Централата, съобщават от екоминистерството.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ