140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Идва ли краят на ловната бележка? Подготвя се електронно разрешително

електронно разрешително


На работната среща, която ИАГ проведе на 9 февруари с ръководствата на Регионалните дирекции по горите, бе представен идеен проект за въвеждането на електронно разрешително за лов. Целта е да се повиши коректността при отчитането на отстрела, както и да се гарантира законността при провеждането на ловните излети.
Електронните разрешителни ще бъдат издавани от досегашните оторизирани органи, като няма да могат да се регистрират, без да са въведени задължителните реквизити – ловище, период, вид дивеч и т.

След приключването на ловния излет съответния ловец веднага ще въвежда и резултатите от самия отстрел в специалното създаденото за целта приложение.

електронно разрешително

В системата ще се влиза с регистрация и парола, предвижда се да има нива на достъп до информацията за издаваните разрешителни, като самото приложение ще се изтегля напълно безплатно и ще е достъпно за устройства с операционни системи Андроид и IOS.
 Съществен въпрос е проблемът с офлайн режима, тъй като особено при груповия лов често издаващият разрешителното ще е на място, където няма достъп до интернет. Важно е да се уточни, че това не означава, че разрешителното няма да бъде валидно, тъй като то пак ще съдържа всички необходими реквизити. При попълването на груповото разрешително ще се въвеждат първите шест  цифри от ЕГН-то на ловеца. Билетите, които вече имат баркодове, ще могат да се сканират и така ще се идентифицира ловеца без излишно въвеждане на цифри и имена. Когато това разрешително бъде окончателно попълнено, то ще бъде регистрирано чрез бутон „Издай“ или „Регистрирай“ и ще бъде запазено в устройството и повече няма да може да бъде променяно. Ако има достъп до интернет, разрешително на момента ще постъпи в информационната система, а ако ли не, ще постъпи в момента, когато устройството се свърже с мрежата.

При офлайн режим, за да може да се извършва контрол от страна на съответните органи, се предвижда разрешителното да се визуализира на екрана на телефона веднага след въвеждането на реквизитите. При проверка от страна на институциите, те ще сканират баркода на разрешителното и в последствие (когато телефонът бъде свързан с интернет) данните на проверяващия ще се засичат с данните на проверения ловец. Така в края на деня разрешителното ще може да бъде отчетено след нанасянето на отстрела.

За индивидулните разрешителни важи същото – ще се попълнят всички реквизити, като ще има начало и край на ловния излет. Тъй като ловецът сам ще се отчита, той трябва да маркира началото на лова и след това отчета на отстреляния дивеч. Разрешителното ще се визуализира на екрана на смартфона на ловеца, за да може да бъде проверяван офлайн.

Когато има достъп до интернет, проверяващият ще разполага с данни за издадени разрешителни примерно в една 50-километрова зона и така само по номера на билета ще знае дали съответният ловец има разрешително за този район.

На по-късен етап в приложението ще бъде изготвена интерактивна карта, на която ще се визуализират ловните райони за даден ден, като по този начин обществеността ще знае къде се провеждат ловни излети, за да не възникват конфликти и инциденти.

Тъй като проектът е на идеен етап, всяко заинтересовано лице може да се свърже със служителите в отдел „Ловно стопанство“ на ИАГ и да направи своите предложения за съдържанието и функционирането на приложението.

Разбира се, осъществяването на проекта ще наложи изменение в нормативната уредба, но законовите промени ще бъдат предложени едва когато всички технически подробности бъдат уточнени и налични.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ