НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отлагат старта на новата система за издаване на билети за любителски риболов

старта на системата

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изразиха задоволство за активното участие в онлайн семинара, проведен на 27 януари във връзка със старта на новата информационно-статистическа система.
Изслушани са всички коментари, препоръки и предложения с обратна връзка по време на демонстрацията на модула за издаване на билети за любителски риболов. От екипа, разработил новата информационна система, са готови да бъдат отразени някои промени, на базата на полезни предложения. В тази връзка е взето решение да се отложи старта на системата. Изразява се увереност, че новата системата е разработена съгласно изискванията на действаща нормативна уредба в Република България и получените указания от юридическия екип в ИАРА.

ИАРА стартира нова система за любителски риболов


По отношение на достъпа през системата до личните данни на лица, на които вече са издавани риболовни билети, е важно да се каже, че системата е разработена съгласно изискванията на Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и Политиката за защита на лични данни на ИАРА.
На сайта на ИАРА допълнително ще бъде публикувана инструкция за работа с новата информационна система, както и нова дата за стартиране за работа с нея.
Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ