140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Работна среща на тема “В риск ли е ловът в Европа?”

Съюзът на ловците и риболовците в България организира работна среща с европейските си колеги във връзка с повишаващия се риск от въвеждането на различни рестрикции за лова през следващите няколко години. Сред присъстващите бяха президентът и главният секретар на FACE – Торбьорн Ларсън и Дейвид Скалън.

Линда Домбровска представяше балтийския регион, а Дейвид Клавадетшер Централна Европа.

Гости на събитието бяха Андреш Гран от Европейската организация на собствениците на земя (ЕLO), Изпълнителният директор на Hunter&Co Даниел Фейле, както и Директорът за ключовите партньорства на компанията – Тристан Брайер. 

Домакин на срещата беше Ловно-рибарско дружество “Диана” – гр. Ямбол, които организираха лов на чакали и разселени фазани за чуждестранните ловци.

На срещата бе потвърдено, че ловът и опазването на околната среда продължават да се намират в сложна заобикаляща среда. Това се отнася в най-голяма степен за мигриращите птици, едрите хищници и мунициите. Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) бе ангажирана в предходните седмици със срещи с евродепутати, за да инициира промени в европейското законодателство по отношение на едрите хищници.

среща ловът

Това бе и една от основните теми на дискусиите в Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони. За мигриращите птици фокусът падна върху новата работа на ЕК по оценяване на лова на видове птици с намаляваща популация. 

Обсъден бе и новият законопроект за възстановяване на природата, който ще бъде предствен от Европейската комисия през март. Надеждите са, че той ще е фокусиран върху възстановяването на хабитатите и екосистемите, както и в опазването на видовете. Страните-членки също ще трябва да направят нови заявки за защитени територии. Затова ловците и техните национални организации ще трябва да останат активни при предлагането и въвеждането на тези зони.

Чрез активността на FACE и националните организации, ловът беше изключен от списъка със забранени дейности в бъдещите строго защитени зони. 

По темата за предстоящата забрана на оловото стана ясно, че са изпратени 3 становища от FACE, както и едно от НЛРС-СЛРБ, които са в процес на разглеждане от комитетите към Европейската агенция по химикалите.  В тях се оборват твърденията от доклада на комитета REACH, в който е предложена тоталната забрана на използването и продажбата на оловни муниции. 

Как се справиха на ловното поле чуждестранните гости? Четете в слефващия брой на списание “Лов и риболов”. 

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ