НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

България продължава да е атрактивна дестинация за организиран ловен туризъм

организиран ловен туризъм

На пресконференция, проведена преди откриването на изложението ПРИРОДА ЛОВ РИБОЛОВ в Пловдив, и.д. изпълнителен директор на ИАГ Филип Ковашки изнесе данни за резултатите през миналата година от организирания ловен туризъм в нашата страна.

Приходите по линия на организиран ловен туризъм (ОЛТ) за 2021 г. възлизат на 5 689 054 лева. Това са данни до 28.02.2022 г. и обхващат информация, подадена от държавните ловни и горски стопанства и ловно-рибарските сдружения.

Приходите само от държавните ловни стопанства за миналата година възлизат на 3 199 076 лева, като на първите места се нареждат ТП „Държавно ловно стопанство (ДЛС) Кормисош”, следвано от ТП „ДЛС Воден-Ири Хисар”, ТП „ДЛС Тракия” и ТП „ДЛС Росица”.

организиран ловен туризъм

Въпреки епидемичната обстановка в глобален мащаб по отношение на пандемията от COVID-19 през изминалата година се наблюдава увеличение на българските и чуждестранни ловци, ловували по линия на организиран ловен туризъм. В България през 2021 г. са ловували общо 4 601 ловци, в т. ч. 3 570 българи и 1 031 чужденци, което е с около 10 % повече от ловувалите през 2020 г.

Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч, са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат ловците предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

Като потвърждение на факта, че страната ни е лидер в генетичните дадености на популацията ни от благороден елен, от отстреляните през 2021 г. благородни елени 46 са оценени със златни медали, 51 със сребърни и 53 с бронзови.

През септември 2021 г. по линия на организиран ловен туризъм бяха отсреляни 3 капитални трофея, оценени с над 250 т. по CIC, в държавните ловни стопанства „Воден-Ири Хисар” и „Дунав”.

организиран ловен туризъм

Първият екземпляр е отстрелян на 18 септември от френски ловец в ТП „ДЛС Воден-Ири Хисар”. Оценен е с 258,88 т. по CIC, с тегло на трофея от 15.100 кг. Вторият капитален трофей е отстрелян на 22 септември на територията на ТП „ДЛС Дунав”, като е оценен с 253,86 т. по CIC. Трофеят е добит от германски ловец и тежи 16.960 кг. Няколко дни по-късно – на 26 септември, отново на територията на ТП „ДЛС Дунав” датски ловец отстрелва благороден елен, оценен с 254,1 точки по CIC. Теглото на трофея е 15.570 кг.

В края на 2020 г. на територията на ДДУ „Вардим I”, е добит поредният капитален трофей от благороден елен, които е оценен с 264,48 т. по CIC.

Безспорно е, че най-предпочитан от чуждестранните ловци през последните години бе ловът на дива свиня. Атрактивният лов на вида, както и доказаното стопанисване на една от най-силните популации в Европа, даващо възможността за отстрел на трофейни животни, привличаше любителите на този лов. Вследствие на заболяването Африканска чума по свинете и намалялата популация на дива свиня, интересът на ловците се пренасочи към останалите видове едър дивеч.

И въпреки това, от отстреляните по линия на ОЛТ през изминалата година 125 броя 51 са оценени със златен медал, 31 със сребърен и 43 с бронзов,

Най-високо оценен е екземпляр, отстрелян в УОГС „Г. Ст. Аврамов” – с. Юндола.

При елена лопатар 24 отстреляни животни са оценени със златни медали, 14 със сребърни и 16 с бронзови. Най-добрият трофей през 2021 г. е отстрелян в ТП „ДЛС Искър”, оценен на 204,18 по CIС.

Муфлонът, като един от перспективните и търсени ловни видове също дава своя принос за организирания ловен туризъм. През 2021 г. медали са получили общо 34 муфлона, от които 8 са златни, 8 – сребърни и 18 – бронзови медали. Най-висока оценка за годината е получил отстреляният екземпляр в ТП „ДЛС Несебър” с оценка от 221,90 т. по CIC.

От отстреляните сърни по линия на организиран ловен туризъм през 2021 г. броят на оценените с медал е 91, като 9 са златните, 32 са сребърните и 50 са бронзовите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ