140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Около 63% от новите гори на територията на СЦДП са тополови

сцдп гори

Най-младите гори, залесени през 2021 година на територията на Северноцентралното държавно предприятие са 3277 дка. От тях широколистните са върху 3210 дка, залесени с цер, зимен дъб, летен дъб, космат дъб, явор, бяла акация и тополи, а останалите 67 дка са иглолистни гори – залесени са с черен бор. Около 63% или 2063 дка от създадените нови гори през миналата година са залесени с тополови култури – съобщават от СЦДП.  

За да изпълнява програмата по залесяването на нови гори Северноцентралното държавно предприятие използва основно собствени фиданки, произведени в държавните горски разсадници към ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДЛС „Дунав” – Русе и ДГС Разград. За целта през миналата година те са произвели 310 хил. тополови резници, 159 хил. семенни широколистни фиданки, 75 хил. иглолистни фиданки в контейнери и 192 хиляди тополови фиданки. 

През пролетта на миналата година създадените нови гори в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са 518 дка. Отчита се обаче, че по-силен е бил есенният залесителен период в рамките на СЦДП, когато са били създадени нови 2759 дка гори, от които голяма част са залесени с фиданки от евроамерикански тополи.

Отново през миналата година в обхвата на ДГС Плачковци залесените нови гори са 40 дка, като по 50 дка са залесили стопанствата в Буйновци, Габрово, Елена и „Воден – Ири Хисар”, а 80 дка от извършеното през 2021 г. залесяване са на територията на ДГС „Болярка” – В. Търново, както и още 80 дка на територията на ДЛС „Росица” – Севлиево. В ДГС Горна Оряховица залесяването на нови гори е върху 108 дка площ, други – 137 залесени декари са в обхвата на ДГС Разград и още 187 дка в ДГС „Сеслав” гр. Кубрат.

В кампанията по залесяването успешно са се включили също ДЛС „Каракуз” – 189 дка, ДГС Тутракан – 246 дка, ДГС Силистра – 322 дка.

Мащабни залесителни кампании правят също в ДГС Бяла – 454 дка и ДГС Свищов – 461 дка. Залесителни дейността са проведени и в ДЛС „Дунав” – Русе – 773 дка.

сцдп гори

Пет нови високопроходими автомобили за гасене на горски пожари попълниха парка на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово. Всяко от шестнадесетте държавни горски и ловни стопанства в Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград вече разполага с автомобил за първоначална атака на горски пожари. Новите автомобили, според горските стражари, са важни, ако в гората възникне  пожар. Те са оборудвани с инсталация за пожарогасене, която включва помпи за високо налягане, съд за вода с обем 420 л, маркучи, пистолет, като вече са на разположение на ДГС Буйновци, ДГС Плачковци, ДГС Свищов, ДЛС „Дунав” и ДГС Тутракан. 

Мариана Мандичева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ