НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

За Седмицата на гората – Ученици пишат стихове

ученици стихове

За седмицата на гората, когато е и професионални­ят празник на работещите в системата на горите, Се­верозападното държавно предприятие и Природен парк „Врачански Балкан“ организират конкурс за сти­хотворение „Аз обичам го­рата“.

„Конкурсът е за ученици от пети до осми клас. Целта на този конкурс е да накараме децата да успеят да пре­създадат по свой начин как усещат гората, защо обичат гората, как се чувстват там, в стихотворна форма. Сами­те творби трябва да бъдат или изпратени на имейл, или занесени в офисите на държавните горски или ловни стопанства на терито­рията на Северозападното държавно предприятие. По този начин се цели децата наистина да се запознаят къде е офисът на държавно­то стопанство, а от друга – на живо да се срещнат с горски служители“, каза Оля Генова – експерт в Дирекцията на Природния парк „Врачански Балкан“.

Наградата е all inclusive уикенд в ловната резиден­ция в град Априлци, обикол­ка на стопанството с джип и наблюдение на диви живот­ни. Ще има и много поощри­телни награди. Стихотворе­нията ще се приемат до 18 март, за да има време жури­то да определи победители­те. Наградените ученици ще станат ясни по време на Седмицата на гората от 4 до 10 април.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ