140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От 15 април влиза в сила забрана за риболов

риболов забрана

Според Закона за рибарството и аквакултурите от 15 април влиза в сила 45-дневна забрана за риболов по Дунав и вътрешните водоеми на страната с надморска височина до 500 метра. Това е защитна мярка, целяща опазване на рибните ресурси по време на размножителния им период. Въведен е стъпаловиден график на забрана заради специфичните климатични условия. Водоемите с надморска височина от 500 до 1500 метра ще бъдат забранени за риболов от 1 май и също за период от 45 дни.

Откриването на сезона ще бъде съответно от 1 юни (за равнинните водоеми) и от 16 юни за планинските.

Припомняме, че някои хищни риби (щука, бяла риба и распер) бяха забранени по-рано заради спецификата на физиологията им и по-ранното пристъпване към процес на възпроизводство.

Повече подробности по темата, както и списък на достъпните за риболов водоеми през „сухия режим“ ще ви предоставим допълнително.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ