ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловният съвет не прие плана за ползване на дивата свиня

ловният съвет

На 19 май се проведе заседание на Ловния съвет, на което бяха обсъдени резултатите от пролетната таксация и проектоплановете за ползване на различните видове дивеч във всичките ловностопански райони в страната през 2022 г.

Припомняме, че Ловният съвет е консултативен орган към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, като в голямата си част се състои от служители в системата на горите, НЛРС-СЛРБ имат един представител.

На заседанието е констатирано, че планът за ползване на дивата свиня е твърде завишен и нереалистичен в сравнение с резултатите от таксацията и миналогодишното ползване на този вид дивеч. За 2022 г. планът за ползване е определен на 32 320 броя (или на 74 % от пролетния запас) при отстрел от 15 455 диви свине през 2021 г. Установено е, че на места е предвидено ползване на 100% от пролетните запаси, въпреки незавидното състояние на вида.

Без индивидуален лов на дива свиня в ЛРС-Троян

Съответно планът за този вид дивеч не е бил приет и болшинството от членовете на Ловния съвет са гласували, същият да бъде коригиран в предстоящите няколко седмици от служителите на ИАГ и съответните райони поделения на агенцията, след което отново да бъде предложен на членовете на Ловния съвет за неприсъствено гласуване чрез подписка.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ