140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС “Лебед” Бургас разселиха патици, яребици, фазани и кеклици

лебед бургас разсеване

720 полудиви патици, 720 фазана, 650 яребици и 130 кеклика разселиха, след предварителна адаптация към подходящите за отделните видове местообитания в дивата природа,  ловците от Ловно-рибарско дружество „Лебед“ край Бургас, съобщи Невен Каравасилев, ръководител на сдружението.

 „Дружинките в състава на ЛРС „Лебед“ имат добре поддържани волиери за доотглеждане на младите птици, преди да бъдат разселени в естествената им среда. За да се адаптират, те престояват във волиерите две седмици. Очакванията ни са, че с разселванията  на дивечови птици ще подпомогнем популацията на пернатия дивеч на територията на сдружението”, обясни Каравасилев.

лебед бургас разсеване

Една част от фермено произведените водоплаващи птици са закупени от ферма за патици „Марица”, собственост на Ловно-рибарско дружество „Сокол”-гр. Костетец. Друга част от яребиците  и фазаните са закупени от стопанството на ЛРС-Ямбол, а част от кеклиците от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” в гр. Сливен.

лебед бургас разсеване

Повече от 1/3 от разселения фирмено произведен пернат дивеч е резултат от дейността на Национална програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Тя е приета с решение № 06.03 / 30 .10 2003 г. на ОС на НЛРС–СЛРБ и вече 19 години работи за обогатяването на дивечовото богатство в България.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ