140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Не забравяйте: Правилата за безопасно боравене с оръжието са написани с кръв (ВИДЕО)

оръжие боравене

Безспорно груповият лов води до повече рискове от инциденти с ловното оръжие, но безопасността по време на гонката зависи изцяло от индивидуалността на ловеца. Ако всеки един е обърнал достатъчно внимание на правилата за безопасност, то няма никакъв риск.

Така е, защото тези правила не са приумица на някой експерт, а за съжаление са продиктувани от практиката и са наистина написани с кръв.

Слава богу, у нас тези инциденти през последните години са сведени до минимум и страната ни се намира на едно от последните места в Европа по злополуки с ловното оръжие.

Запазва се тенденцията от последните три години инцидентите с оръжие по време на лов да намаляват. През миналата година са 3, като никой от тях не е с фатален край. През 2020 г. нараняванията са 6, като един е завършил със смърт,  а през 2019 г. са били 7 без фатален край.

оръжие боравене

Основните причини за допускане на инциденти с ловно оръжие по време на лов не са се променили, а именно :

– не провеждане на инструктажи и лоша организация на ловните излети от ръководителите на лова и допускане на незадоволителна дисциплината в рамките на ловния излет;

– употреба на сачми /дробинки/ при групов лов на дива свиня;

– стрелба по неясно видима цел;

– самоволно напускане на постовете/пусиите/ по време на лов;

– неспазване на правилата за безопасно боравене с ловно оръжие;

– участие в групов лов без всички участници да са екипирани с облекло с ярък сигнален цвят.

В следващото видео припомняме основни правила за безопасност при боравене с ловното оръжие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ