НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проведе се Осмото изложение на трофеи от благороден елен в ДЛС „Росица“

изложение в длс росица

На 28 октомври се проведе Осмото изложение на трофеи от благороден елен в ДЛС „Росица“, добити през сезон 2022г. То събра ловни деятели от близо и далеч в местността „Лъгът” в ДЛС „Росица“-Севлиево. Тук бе изпълнителният директор на ИАГ Стоян Тошев, който каза: „Поздравление за работата на ловните специалисти за опазването и селектирането на животните в името на добро ловно стопанство. Приветствам това събитие.“

изложение в длс росица

Тук, измежду близо 80-те трофея бе и този, на 16-годишен благороден елен, който от анализирани досега в българската практика над 700 благородни елена е първият, добит на такава преклонна възраст. 

Осмото изложение откри Иван Степанов, като подчерта, че в него участват рекорден брой трофеи от благороден елен, добити през последния ловен сезон, „като същината на събитието са ловните водачи, от които очакваме да чуем тяхната обосновка за причините даден елен да бъде отстрелян.“

Той подчерта, че това не е състезание за рекорди, а състезание за умело управление на популациите чрез отстрел.

изложение в длс росица

Сред официалните гости бяха зам.- областният управител на Габрово Андрей Николов, директорът на Югоизточното държавно предприятие Димо Радев, директорът на Южноцентралното държавно предприятие Здравко Бакалов, директорът на Регионална дирекция по горите Велико Търново – Николай Николов, директорът на Национален парк „Централен Балкан“ Николай Гоцков, доайенът на ловностопанската наука проф. Нино Нинов.

Докато проф. Нино Нинов разглеждаше уникалния трофей със симетрични шипове назад, пристигнал от ДЛС Тополовград, сподели:

изложение в длс росица

„Организацията на изложението е не само похвална. То е изключително значимо, защото дава ценна информация и възможност да се направи обща оценка на популацията на благородния елен у нас. А тя е с богато генетично разнообразие на вида, притежава изключителни трофейни заложби. На конференцията колегите подчертаха, че имаме запазен генофонд на нашия благороден елен. Представянето на България в световното ловно изложение 2021 г. в Будапеща беше знаменателно, където показахме четири трофея от благороден елен над 250 CIC точки. Единият над 260-264 т., другите 253-254 т. Това са трофеи, добити през последните години, които за първи път получиха оценка на световното изложение, а не трофеи участвали в предишни изложения, дори някои и преди 1990 година.

Тоест, това е една нова оценка на сегашното състояние  на популацията. И в това е смисълът на това изложение. В момента правим оценка на състоянието на популацията, документираме това чрез оценката на трофеите, което остава във времето.

След сто години някой ще отвари каталога и ще сравнява. Нашият най-добър трофей през 1937 г. в Берлин е 202 т., а тук има трофеи от благороден елен с 244, 242 точки. Трофеите показват резултата от ловностопанската дейност. Природата има определен ресурс, който у нас е много добър. Въпросът е, че ние сме надградили. Неслучайно във всяко едно десетилетие ние вървим нагоре по отношение на защита на биоразнообразието на вида – генетичните изследвания върху вида доказват това, и това е с което можем да се гордеем и да подкрепяме такъв вид мероприятия. Похвално е, че вече осма година Северноцентралното държавно предприятие и ДЛС „Росица“ организират изложения на трофеи от благороден елен, добити в същата година.

По време на научно-практическата конференция вчера ловните деятели направиха препоръка такива изложения да има и на територията на останалите държавни предприятия.”   

Мариана Мандичева 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ