ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стефан Манолов стана почетен гражданин на Девин

стефан манолов

Освен бившият председател на Съюза Стефан Манолов, който е почетен за дългогодишна общественополезна дейност, с най-високото звание на Девин са удостоени още Стефан Ашиков (посмъртно), Анастас Чуртов (посмъртно), Трендафил Трендафилов (посмъртно), д-р Юлка Такева (посмъртно), д-р Михаил Калнев, д-р Севделин Яръмов, д-р Иванка Михайлова, Стоил Кълвачев и Манол Ташков. Почетните звания са присъдени по предложение на кмета на община Девин Здравко Иванов, който е и председател на местното ловно-рибарско сдружение, и писателя Емил Енчев.

Инж. Стефан Манолов е роден на 25.01.1941 г. в Девин, Смолянска област. Ловец е от 1958 г. Завършва ВЛТИ през 1965 г., специалност „Горско стопанство“. До 1977 г. работи последователно като инженер по механизацията в ГС-Тешел, зам.-директор на горските стопанства в Мугла и Тешел, гл. механик на РДГ-Смолян, зам.-директор по стопанисване на горите в Комбината по дърводобив и дървообработване в Девин, директор на представително ловно стопанство „Извора“, след което е назначен за директор на дирекция „Дивечовъдство и рибовъдство“ в Министерството на горите и горската промишленост.

От 1986 г. е първи зам.- председател на обособената асоциация „Горско стопанство и горска промишленост“. Участва най-активно в провеждането на Световното ловно изложение “ЕКСПО” в Пловдив през 1981 г.

През 1988 г. е избран за председател на Българския ловно-рибарски съюз, където работи до 1991 г.

Той е първият директор на създадената по негова инициатива Комплексна опитна станция по ловно и рибно стопанство към МГГП. Под негово ръководство се изгражда значителна част от ловностопанската база в горските и ловните стопанства. От 1992 г. е в частния бизнес.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ