140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ето кога ще се ловува по време на коледните и новогодишни празници

ловуване празници

Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ Стоян Тошев бяха определени графиците за групов лов на дива свиня и индивидуалното ловуване на дребен дивеч по време на коледните и новогодишни празници.

ИАГ определи годишна вноска за стопанисване на дивеча от 90 лева

Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дните, обявени за официални празници. В тази връзка графици за групов лов на дива свиня и дребен дивеч ще се утвърждават за дните 24, 25, 26, 31 декември 2022 г. и 1 януари 2023 г.

В заповедта се напомня, че съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5, т. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча и Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите, груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното ДГС/ДЛС.

Допълнително ограничение е въведено с чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобразно който е забранено провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ