140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАГ определи годишна вноска за стопанисване на дивеча от 90 лева

вноска стопанисване

Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ Стоян Тошев и взето решение на Ловния съвет към ИАГ годишната вноска за стопанисване на дивеча за българските граждани, придобили право на ловуване за 2023 г., се определя в размер на 90 (деветдесет) лева, които ще бъдат заплащани в ловните сдружения, в които членуват.

Ето кога ще се ловува по време на коледните и новогодишни празници

За ловци инвалиди, както и ловци навършили и над 65-годишна възраст, годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2023 г. е в размер на 50 % от вноската или 45 (четиридесет и пет) лева.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ