ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

60 елен лопатара са настанени в съоръжения в ЗЗ „Врачански Балкан“ и ЗЗ “Сините камъни-Гребенец“

лопатара проект

На 10 януари в изградените съоръженията за доотглеждане, адаптация и разселване на елени лопатари в ЗЗ „Врачански Балкан“ и ЗЗ“Сините Камъни-Гребенец“ бяха доставени по 30 елен лопатара.

Съоръженията и елените са осигурени по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, с бенефициент Национално –ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС – СЛРБ), финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

лопатара проект

Изборът на Защитените зони, в които да се изградят съоръженията, е съобразен с изискванията на оперативната програма и след предварително проучване за подходящи местообитания и данни от предварително проследяване за наличие на лешояди.

Съоръженията за доотглеждане, адаптация и разселване на елени лопатари са оборудвани с хранилки, солища, сеновал, организирана е доставка на фуражи за подхранване – царевица, овес, люцерново сено, сол.

Отделно от това Националното ловно-рибарско сдружение е сключило договори с изпълнители, които да осъществяват санитарни и ветеринарни грижи за елените, поддръжка на съоръженията и охраната.

Доставените от Полша лопатари бяха посрещнати във Враца от експерта на НЛРС–СЛРБ и координатор на проекта – Хари Иргев, както и от председателя на ловно-рибарското сдружение във Враца- Николай Ненчев, ловци от дружината в с. Главаци, в чийто ловностопански район се намира съоръжението.

лопатара проект

На изключително тежките метеорологични условия в този януарски ден отговори отличната организация на Врачанското сдружение, което осигури багер, трактор и високопроходими джипове, с чиято помощ 30 лопатара намериха благополучно новия си дом.

Късно вечерта останалите 30 животни стигнаха до Сливен, където бяха посрещнати от ръководителя на ЛРС-Сливен и полеви сътрудник по проекта – Светослав Аврамов, както и ловци от сдружението. В непрогледния мрак, дъжд и мъгла ловците успяха да се справят с настаняването на лопатарите, като дори се наложи да изтеглят затъналия в дълбоката кал камион на полските колеги.

лопатара проект

Всички животни притежават необходимите ветеринарно-медицински документи и специални сертификати и са маркирани с капсулирани чипове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ