НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Министерски съвет върна дължимото на ловната общност, въведе и поправителен изпит за кандидат-ловците (ВИДЕО)

министерски съвет

30% ОТ ВНОСКАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, КОИТО ОТИВАХА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ

Дългогодишните усилия на ръководството на НРЛС-СЛРБ и неговите членове за връщане на 30% от средствата от вноската на ловците за стопанисване на дивеча доведоха до успех.

На 22 февруари на заседание на Министерски съвет по предложение на министъра на земеделието Явор Гечев бяха приети промени в ППЗЛОД, според които вноската за стопанисване на дивеча ще се използва 100% по предназначение, а именно за ловностопански дейности и разселване на дивеч. Това означава повече фазани, яребици, кеклици и зайци в ловните полета, както и едър дивеч.

Какви са промените?
Вноската за стопанисване на дивеча, която беше въведена през 2008 г. с промяна в Закона за лова, се заплаща от ловците едновременно с членския внос и до момента 70% от нея оставаха в ловно-рибарските сдружения за покриване на разходите по ловностопанските дейности, а останалите 30% постъпваха в държавния бюджет. Предложението на Националната организация бе 15% да остават в ловно-рибарските сдружения, а останалите 15% в Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. По време на работата на контактната група това предложение не бе прието от Изпълнителната агенция по горите, чиито експерти настояха всичките 30% да отиват в Националната програма за разселване на дивеч.
Такова е и окончателното решение на Министерски съвет. След издаденото постановление тези средства (30%) ще постъпват в Националната програма и ще се изразходват за разселване на дивеч чрез получаване на подпомагане под формата на допълнително количество птици за разселване и/или възстановяване на част от стойността на закупения едър дивеч за сдруженията-членове на НЛРС-СЛРБ. Очаква се значително увеличение на това подпомагане основно чрез повече птици за разселване получени от сдруженията безплатно. Сдруженията ще имат възможност да поръчват дивеч от всички производствени стопанства, участващи в Националната програма за разселване на дивеч. Както и до сега няма да има изискване дивечът да се закупува единствено от производствените стопанства, собственост на фирма „Сокол-БЛРС” ЕООД.

Важно е да се отбележи, че чрез увеличаване на обема на разселвания дивеч не само ще се осигурят ловни излети за дружините във времето на продължаващата епидемия от Африканска чума по свинете. Когато епидемията отмине по Националната програма ще бъде възможно и  възстановяването на популацията от дива свиня в страната.

Контрол
Контролът по изразходването на средствата ще се осъществява от регионалните дирекции по горите, а ловните сдружения, които не изпълняват ППЗЛОД, ще бъдат лишавани от право на лов.

ИЗПИТ и ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Изпълнителната агенция по горите, като орган назначаващ държавните изпитни комисии, внесе промени в ППЗЛОД, касаещи начина на провеждане на изпитите за млади ловци, които предизвикват смесени чувства. Добре е, че бе въведена възможност за поправителен изпит за кандидат-ловците. До този момент не съществува друг изпит в държавата, при който да няма шанс за поправка.

За съжаление провеждането им няма да е в зали, оборудвани или наети от ловните организации, каквото бе предложението на Националната организация, а едва в по две зали на всяко от 6-те Държавни горски предприятия. Това означава, че някои от кандидат ловците ще трябва да изминават огромни разстояния, за да положат своя изпит в  една от 12 възможни точки в страната.

ПОЗИЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

На свое заседание на 21 септември 2022 г. УС на НЛРС-СЛРБ  разгледа проекта за изменение на ППЗЛОД и взе решение да не го подкрепи в частта му за промяната в правилата за провеждане на изпита за придобиване на право на лов с изключение на предложението за поправителен изпит. Възраженията на УС на НЛРС-СЛРБ бяха оформени в становище, изпратено до Министерски съвет и министъра на земеделието, в което се казва:

„По отношение на § 1 от Проекта за изменение на ППЗЛОД считаме, че капацитетът само на два изпитни центъра в рамките на едно държавно предприятие не е достатъчен, за да бъдат поети всички кандидат-ловци в определения двумесечен срок за провеждане на изпитната сесия. Ограниченият брой на центровете ще създаде неудобство и ще създаде допълнителна финансова тежест на кандидат-ловците, които ще трябва да пропътуват големи дистанции поради отдалечеността на залите за провеждане на изпитите от местата, в които живеят. В тази връзка считаме, че въвеждането на конкретно изискване теоретичната част от изпита да се провежда в зали с осигурено видеонаблюдение, без да се конкретизира броя на такива места в рамките на една административна единица, каквато е Държавното предприятие по чл.163 от Закона за горите, ще постигне търсения ефект и ще облекчи процеса по провеждане на изпитите.

Още повече, че вече има изградени и оборудвани зали към стрелбищни комплекси, собственост на ловни сдружения именно с такава цел, като например ЛРС-Асеновград, Казанлък, Плевен и др.”

Становището е отхвърлено със следния аргумент:

„Провеждането на изпитите е ангажимент на администрацията и изчисленията показват, че разходите ще се завишат само при първоначалното закупуване на устройства и оборудване, но в дългосрочен план ще се намалят значително разходите за образуване и командироване на членовете на държавни изпитни комисии. Средногодишно за четири хиляди кандидати се назначават 70 изпитни комисии, което е нецелесъобразно.”

Становището на НЛРС-СЛРБ и Решението на УС на НЛРС-СЛРБ от 21.09.2022 г. вижте тук:

Становище на НЛРС-СЛРБ

Решението на УС на НЛРС-СЛРБ от 21.09.2022 г.

С всички становища в обществените консултации, предхождащи приемането на промените в ППЗЛОД, може да се запознаете ТУК

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ