140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов въпросник установява нагласите на ловците към грабливите птици в страната

нов въпросник

Този въпросник бе създаден през 2022 г. и над него работи съвместен екип от БДЗП и експерти на НЛРС-СЛРБ, като част от проекта „Живот за сокола“ (Life for Falcons LIFE20 NAT/BG/001162).

До този момент стотици ловци успяха да го попълнят, разбира се, абсолютно анонимно, благодарение на което екипът, разработил въпросите, успя да анализира събраната информация. Резултатите ще бъдат публикувани следващата година, но имаме нужда от още отговори, за да е достоверна информацията на база повече отговори.

Всеки ловец може да намери този въпросник ТУК и в рамките на няколко минути да даде своите анонимни отговори, защото е важно да се подкрепим в поредното добро дело като Национална организация.

По същия проект има и изключително интересен определител за птици, който също разработихме и в онлайн версия ТУК, и смятаме че ще е много интересен за всички млади ловци, а защо не и за опитните любители на лова на пернат дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ