НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Яребици, кеклици и фазани разселват в ЛРС-Айтос

айтос разселване

На 6 и 7 юли ръководството на ЛРС-Атойс зарадва голяма част от дружинките, заявили предварително желание за разселване на яребици и кеклици. Над 880 птици бяха закупени от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен.

Птиците бяха доставени със собствен транспорт, закупен специално за целта. Птиците още при достигането си в Айтос бяха разпределени по следните дружинки – Айтос, Дъскотна, Люляково, Череша, Тополица, Караново, Чукарка, Пещерско, Малка поляна, Лясково, Карагеоргиево, Зетьово и Съдиево, като дружинката от село Съдиево приюти във волиерите си впечатляващия брой от 400 птици. които предстои да бъдат разселени след най-малко петнадесет дни волиерно адаптиране.

айтос разселване

Освен яребиците и кеклиците на 13 юли ЛРС-Айтос раздаде на своите дружинки и 340 фазана, които също ще бъдат разселени след съответните дни на престой във волиерите.

Самите фазани са основно стадо и са взети след яйцелюпене от стопанството „Тунджа“ край гр. Ямбол. Достатъчно големи са да оцеляват и да дават поколение.

Тази година сред заявките прави впечатление и сериозният брой на кеклиците. Специалистите и по подготвените и знаещи ловци предполагат. че годината е подходяща по-скоро за развъждане и разселване на кеклици, тъй като те са по издръжливи на сух климат за разлика от яребиците, които предпочитат по-влажни ливадни места и насаждения от люцерна и др.

Някои дружинки предварително са си набелязали местата за разселване, като дружинката в с. Малка поляна тази година ще разсели част своите птици на места различни от тези от предходни години, идеята на ръководството е да се опресни кръвта в почти всички местни ята.

В същото време индивидите. които са все още неопитни в дивата природа, да бъдат предупреждавани от местните диви техни побратими  при евентуалните опасности от ястреби, соколи и други хищни животни, когато птиците се намират в близост едни до други.

При доотглеждането и адаптирането във волиерите, за да нямат пернатите  пряк контакт с хората и за да отвикнат от човешко присъствие, подхранването и водопоят им ще бъде извършван в тъмната част на денонощието – по този начин дивечът ще възприема  хората като заплаха и ще се  адаптира по-лесно към природата.

В ловните дружинки с по-богат и дългогодишен опит при разслеване като тази от с. Карагеоргиево, ловците опръстеняват голяма част птиците със маркери, показващи по кое време са разселени птиците – по този начин след евентуален отстрел си правят заключение в кой район са оцелели повече птици и си правят изводи и  заключения коя мера е предпочитаната и пригодна за оцеляването на разселените кокошеви.

Към момента, въпреки горещините в някои дружинки, се отремонтират хранилките, изградени през минали години. Ловците от ЛРС-Айтос са убедени, че с тяхна помощ, а и след приключващата жътва, опадалите класове със зърно ще подпомогнат лесното намиране на храна при адаптацията на кокшевите към трудните условия сред природата.

Айкут Бехич

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ