ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На финална пресконференция представиха изпълнението на проект за подобряване природозащитното състояние на черния лешояд

проект черния лешояд

Изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, с бенефициент Национално–ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз., бе представено на пресконференция на 22 август в Дома на ловеца, на бул. „Витоша“ 31-33.

проект черния лешояд

На пресконференцията присъстваха представители на управляващия орган от ОПОС, членове на УС на НЛРС–СЛРБ, екипът за управление на проекта, полевите сътрудници от Хасково, Девин, Гоце Делчев и Враца, изпълняващи дейности по проекта, както и служители на НЛРС-СЛРБ.

Информацията за всичките 5 основни дейности, изпълнени през последните 3 г. и половина в реализация на мерките от Плана за действие на черния лешояд, бе презентирана от ръководителя на проекта инж. Стилиян Герасков, който е и експерт „Национални и европейски политики и законодателство в сферата на лова“ в НЛРС-СЛРБ.

проект черния лешояд

В рамките на основните дейности е разширена мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната чрез изграждане на седем нови площадки в целеви райони Осигурена е и естествена хранителна база на лешоядите, като е увеличена плътността на популациите на копитни видове дивеч. Изолирани са опасни електропреносни стълбове и електропроводи и са подобрени условията на гнездене чрез изграждане на изкуствени гнезда.

Проектът е на стойност малко над 2 млн. лева и на 27 август 2023 г. приключва.

„Интересен и разнообразен проект, по който бе свършена много работа“, обобщи инж. Герасков. Той благодари за всеотдайния труд на колегите си за успешния завършек на дейностите, всяка от които с по 5, 6, 7 тежки поддейности, реализирани в сложната ситуация на пандемиятаот Ковид-19, войната в Украйна и икономическата и финансова криза.

„Благодаря на всички вас за съдействието, което сте оказвали и ще оказвате“, каза още ръководителят на проекта Стилиян Герасков и изрази надежда, че съградените съоръжения ще продължат да функционират и ще изпълняват функциите, за които са създадени.

проект черния лешояд

„Прави чест на ръководството на Съюза на ловците и риболовците в България и на председателя му инж. Василев, поели ангажимент да изпълнят такъв голям проект“, обяви директорът на Природен парк „Врачански Балкан“ Николай Ненчев, който и е член на УС на НЛРС-СЛРБ.

Той подчерта, че от 10 години работи с оперативна програма „Околна среда“ и в приоритетна ос „Биоразнообразие“ това е най-големият и най-безупречно изпълненият проект за двата програмни периода. Заслугата за това е на екипа, изпълнил дейностите, каза още Николай Ненчев и благодари специално на Ива Петрова – Ръководител на проекта през 40-те от общо 43-те месеца, която е и експерт „Проекти и програми“ към УС на НЛРС – СЛРБ.

проект черния лешояд

Директорът на ПП „Врачански Балкан“ надреди НЛРС-СЛРБ сред първите три неправителствени организации, заедно със Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците, които са в състояние да реализират подобни по мащаб природозащитни проекти.

Като най-важно постижение, което не е отчетено в резултатите от проекта, а е практически най-значимо, Ненчев определи: „Съюзът на ловците и риболовците в България намира своето достойно място в гражданския сектор по отношение на природозащитната дейност. Той е широко капацитетна организация в национален мащаб, която има възможност да генерира и реализира големи проекти, свързани с опазването на биоразнообразието и природозащитата“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ