НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловци от ЛРС-София-изток обогатиха природата с яребици

ЛРС-София-изток

Яребици на 90-дневна възраст обогатиха ловносто­панския район на ЛРС-София-изток в рамките на традиционното разселване за тази година. Малките дивечови птици са произведени в стопанството на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен.

„След като минаха задължителната адаптация към новите местообитания,  140 яребици бяха разпределени равномерно в районите на 4 от 7-те дружини на ловно-рибарското сдружение“ , съобщи специалистът по лова на ЛРС-София-изток Любомир Бачев. Той обясни, че ловците от Челопечене, Яна и Казичене имат предоставени за стопанисване изцяло полски райони. Само районът на Кремиковци е смесен тип – горски и полски, но и там има подходящи местообитания  за този вид дивеч.

60 от птиците са закупени със средства на сдружението, а 80 са, резултат от работата на Националната програма на НЛРС-СЛРБ  за разселване на дивеч.

Това е второто задивечаване с яребица в ловностопанския район на София-изток. Тази пролет ловците пуснаха в природата повече от 200 яребици на 270-дневна възраст. През юни ловците обогатиха районите си и с фермено излюпени полудиви патици.

В края на тази година предстои разселване и на фазани.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ