140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловци  от ЛРС-София-юг разселиха яребици

разселване софия-юг

Ловци от ЛРС-София-юг обогатиха природата в ловностопаските райони, които стопанисват 11 ловно-рибарски дружини, с 1114 яребици, съобщи  ръководителят на сдружението Иван Маринов. 495 от тях са поръчани и платени със средства на ловно-рибарското сдружение. Останалите 619 са резултат от работата на Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ и са напълно безплатни за ловците.

Малките дивечови птици са пристигнали на територията на ЛРС-София-юг със специализиран транспорт на фирма „Сокол-БЛРС“ от дивечовъдното стопанство в Сливен.

60-дневните яребици веднага са настанени във волиер за адаптация. В продължение на 15 дни за тяхната адаптация към естествените местообитания са се грижили ловците. След като свикнали с новия си дом, малките яребици са разселени в т.н. полски дружини на сдружението, където има подходящи условия за техния естествен начин на живот.

Пак там, в районите на Железница, Бистрица, Панчарево, Лозен и Ковачевци, преди повече от месец ловците разселиха и 47 фермено произведени и предварително адаптирани към местообитанията диви зайци.

За да осигурят спокойствие за разселения дивеч, който е лесна плячка, ловците от ЛРС-София-юг активно се борят с хищниците през цялата година. С индивидуални и групови разрешителни за хищници те са много активни в този атрактивен лов.

„Нашите ловци имат афинитет към този вид лов. Все повече дружини засилват интереса си към хищничарския лов. Сдружението също мотивира ловците, като заплащаме 100 лева за отстрелян вълк и 10 лева за отстреляна лисица или чакал.“, обясни инж. Маринов в детайли по какъв начин се осигурява оцеляването на фермено произведения дребен дивеч в ловностопанските райони, стопанисвани от ловците на ЛРС-София-юг.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ