140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС– Велико Търново – И тази година на стрелбището ще се обучават бъдещи ловци

велико търново изпити

Лицензираният ловно-стрелкови комплекс в м. „Картала“ край Велико Търново и тази година ще бъде мястото, където ще се обучават да стрелят по панички и силует на бягащ глиган бъдещи ловци от няколко сдружения.

Ловни организации от Великотърновска област, които нямат свои стрелбища, изпращат тук кандидатите да ловуват в техните ловни полета. Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица очаква всички записали се да издържат изпитите по теория и практика. На търновското стрелбище ще се подготвят и 15 мераклии, които после ще членуват в ловната организация в Павликени.
Най-много са кандидатите за ловци, записали се да изкарат курса за подготовка в сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново – 35. Сред тях има и хора от други ловни организации, които не са имали възможност да организират свой курс заради малкото кандидати, какъвто е случаят с ЛРС-Полски Тръмбеш.


И тази година бъдещите ловци ще се учат да стрелят освен по панички и по силует на бягащ глиган. За да ловуват успешно и законно, за тях е много важна и теорията, като ще се запознаят със Закона за лова и опазването на дивеча и Правилника за неговото приложение, видовете дивеч, по кои животни и птици е разрешено да се стреля по време на ловните излети, кои хищници са защитени, устройството на ловното оръжие.

Мнението на ловните специалисти е, че не всички бъдещи членове на ловните сдружения обръщат сериозно внимание на теоретическите знания и по тази причина не се справят добре с изпита.

Затова пък от години не се помни някой да не е покривал изискванията в стрелбата. Ала до нея не се допускат кандидатите за ловци, които не са издържали изпита по теория.
Сега за втора година „скъсаните” ще могат да се явят на поправителен изпит през есента, като ще се плаща само изпитната такса През миналата година за първи път имаше такъв изпит.

Въпреки предупреждението обаче, че теорията никак не е за пренебрегване и е много важна за ловците, сред явилите се на теоретическия изпит отново имаше такива, които не бяха подготвени добре и изпитната комисия отново ги „скъса”.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ