140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Стартира пролетното разселване на пернат дивеч

пролетното разселване

По традиция пролетното разселване на пернат дивеч се извършва на територията на цялата страна.  В зависимост от атмосферните условия започва през втората половина на февруари и продължава до края на март. Периодът е избран неслучайно, тъй като се разселват 270-дневни птици, които в този момент са изключително активни и започват да си нанасят щети.

Пролетното разселване е много важно, тъй като птиците са с репродуктивни способности и снасят яйцата си направо в характерните за всеки вид местообитания в природата. Птиците от тази възрастова група са най-скъпи, но за сметка на това резултатите от разселването са много добри.

пролетното разселване

През 2024 г. от производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС“ за разселване на сдруженията в страната ще бъдат доставени 2030 фазана, 6209 яребици и 520 кеклика. Фазани ще разселват 8 сдружения, яребици 13, а кеклици 4 ловно-рибарски сдружения.

На 22 февруари кампанията стартира с разселване на 700 яребици в ЛРС-Дупница и 595 бр. в ловностопанските райони на ЛРС-Сливница. 

Най-много 270-дневни фазана ще разселят в ЛРС-Враца – 500 бр., ЛРС-Преслав – 300 бр., ЛРС-Антоново – 200 бр. При яребиците най-много разселват в ЛРС-Казанлък – 1190 бр., ЛРС-Дупница – 700 бр., Трън – 670 бр., ЛРС-Сливница – 595, ЛРС-София-север – 525, ЛРС-., ЛРС-Петрич – 350 бр., ЛРС-Елин Пелин – 315 бр и т.н.

„Колегите от сдруженията очакват с нетърпение доставката на заявения пернат дивеч, като трябва да подчертая, че птиците са в перфектно състояние – заяви управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ Борислав Бечев. – Яребиците се разселват в съотношение едно към едно женски и мъжки, а при фазаните е един мъжки на пет женски. Сдруженията, които имат традиции в пролетното разселване не изневеряват на политиката си и резултатите са налице.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ