ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Публикуваха промените в закона за лова

Седмица след като бяха приети от депутатите, промените в Закона за лова и опазване на дивеча влязоха в сила. Те са публикувани в бр. 74 на “Държавен вестник” от 20.09.2019 г. С промените се дават допълнителни правомощия на министъра на земеделието, храните и горите да променя сроковете за ловуване на дива свиня при усложнена епизоотична обстановка по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Друга промяна гласи, че при свръхпопулация на хищници министърът на земеделието може да издава заповед за регулиране на числеността им.

По този повод ръководството на Съюза на ловците и риболовците в България разпространи писмо до сдруженията в страната, в което се казва: “В момента министърът на земеделието, храните и горите консултира с всички заинтересовани страни необходимостта груповият лов на дива свиня да бъде открит по-рано от 1 октомври и да продължи след втората неделя на януари. Във връзка с това не се очаква издаването на Заповед за откриване на този лов на 21 септември (събота)”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ