ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Две нови огнища на Африканска чума откриха в Търговище

Две нови огнища на Африканска чума по свинете са открити в Поповско и Опаченско. Случаите са при диви свине в землищата на кв. “Сеячи” в Попово и село Горско Абланово, Опаченско, съобщиха от областната управа след извънредно заседание на Областна епизоотична комисия. Набелязани са спешни мерки за недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище: биосигурност на всички свиневъдни обекти, биосигурност по време на лов , опазване и защита на горските територии и дивеча. Със заповеди на на директора на “Регионална дирекция по горите” в Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпът на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС и мерките за биосигурност.

“ДЛС Черни Лом” – Попово са предприели незабавно мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча , както и опазване здравето на населението. Поставени са обозначителни табели по границите на инфектираните подзона “А”. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони “А”. По график се претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС . Директорът на ДЛС “Черни Лом” е издал заповед за забрана на лов в целия териториален обхват на ловищата, попадащи в зоните около огнищата на АЧС . Със заповедта са запознати кметовете на общините Попово и Опака и кметствата, на чиято територия са открити огнищата на АЧС . В подзони “Б” и “В” на определените инфектирани зона могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.
www.kanal3.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ